Noel’e Hazırlık ve Noel Devresi 2018-2019


Dokuz lectio-Meditasyon bölümünden oluşan güzergah, her haftanın okumalarına göre belirlenmiştir. Buna göre, metinler, konu ve zaman çizelgesi şema olarak aşağıdaki gibidir:
İlgili şema, Noel’e Hazırlık Devresi’nin ilk haftası ile başlayıp Noel Devresi boyunca devam ederek Epifanya’ya kadar gider. Meryem’in Lekesiz Doğuşu ve Allah’ın Annesi Meryem’in Görkemlli Bayramlarını da kapsar.

Noel Devresi: Rab'bin Doğuşu


O günlerde Sezar Avgustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için ferman çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinyus’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti olan Beytlehem’e gitti. (Lk 2,1-14)

Noel Devresi: Niçin beni arıyordunuz?


İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh bayramında Kudüs'e giderlerdi. İsa on iki yaşına gelince, bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Kudüs'te kaldı. Bunu fark etmeyen annesi babası, çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra O'nu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca O'nu araya araya Kudüs'e döndüler. (Lk 2,41-52)

Noel Devresi: Allah'ın Annesi Meryem


Aceleyle gidip Meryem’le Yusuf’u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Allah’ı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi.  (Lk 2,16-21)

1 Ocak: Allah'ın Annesi Meryem'in Bayramı


Yeni yılın ilk günü, Meryem’in tanrısal anneliğinin kutlandığı bayram gününde ayrıca, dünyada barışın hâkim olması için dua yapılmaktadır. Başlayan yeni yılı Allah’ın sevecenliğine emanet etmenin en güzel fırsatlarından biridir. Kutlamamız gereken aslında Yeni Yıl değil, Meryem’in tanrısal anneliğidir. Toplumumuz yeni bir sayfa açarak her şeyi silip süpürecek derecede tüketim olarak gördüğü bu günde, hala Noel gizemi kutlamalarının içindeyiz.

Noel Devresi: Rab'bin Belirişi, Epifanya


İsa, Kral Hirodes’in devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs’e gelip şöyle dediler: “Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. “Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında” dediler. (Mt 2,1-12)

Yeni Yıl: Mesih, tarihin temeli ve ümidi


Bir yıl daha bitiyor. Bu zamanlar hep bir düşünme anını beraberinde getirir: Bilançolar yapılır, gelecek için bütçeler hazırlanmaya çalışılır. Çoğu kez farkına varmadan basit bir şekilde kullandığımız tuhaf “zaman” gerçeğinin bir anlığına farkına varırız. Karamsarlığı ve olayların geçişinin rahatlığını deneyimleriz. Bizi baskı altına alan, bizim için ağır olan ve devam etmeyi imkansız kılan şeylerin çoğu geçti ve münferit olarak önemsiz hale geldi. Geriye dönük bakıldığında, zor günler daha fazla şekillenmiş gibi görünüyor ...

Yıl sonu duası


Ey Rab, bu yılın bitiminde, bana verdiğin bütün nimetler için sana şükretmek istiyorum: Yaşam için ve sevgi için, çiçekler, hava ve güneş için, neşe ve acı için, mümkün olan ne varsa ve olmayan ne varsa her şey için. Bu yıl yaptıklarımı sana armağan ediyorum: Yerine getirdiğim işlerimi, el emeğimin ürününü ve gerçekleştiremediğim şeyleri.

Kutsal Ruh'a Dua


Ruhlarımızı ışıklarınla aydınlat
Yüreklerimizi sevginle alevlendir,
imanda sağlam ve cesur kıl bizi,
buyruklarının yolunda yönelt bizi;
telkinlerine uymamıza sağla.

Bize dua etmeyi öğret ve kendin bizde dua et,
birbirimizi sevmeye ve hoş görmeye yardım et;

Şam'lı Aziz Yuhanna'nın Meryemana'ya Duası


Seni selamlıyorum, ey Meryem,
Hristiyanların Ümidi!
Seni içten seven,
Seni özellikle onurlandıran
ve kurtuluşunun tüm ümidini Sen’de bulan
bu günahkarın yakarışlarını kabul et.
Senin sayende hayatı geri kazandım.
Şimdi sana yakarıyorum: 

 Üst sayfa