Allah'ın Açınlaması: Noel ve İlahi ışık


İsa’nın doğuşu ile ilgili anlatımlar İncil’de oldukça öz ve şiirsel detaylardan ya da olağan dışı olaylardan mahrum görünmektedir. İncil Yazarı Luka, tarihsel bir dil ifadesi kullanarak, ikamet ettiği günlerde Meryem için Beytlehem’de doğurma günlerinin tamamlandığını aktarmaktadır (bkz. Luk 2:6-7). Bu anlatımda yemlikten söz edilir ve Meryem’in olağan gündelik bir durumuna atıfta bulunulur. Meryem, tüm başka anneler gibi, dokuz aylık bir bekleyiş döneminden ve doğurmasının akabinde, yeni doğmuş bebeğini kundak bezine sardıktan sonra, onu güvenli bir yere koymuştur.

Rab’bin Noel’i: Tüm insanlığa Allah’ın sevgi armağanı


Sevgili kardeşlerim; Her birimizin yüreğinde Allah’ın sevgisinin şölenini hazırlamak önemli ve güzeldir. Bizler, dua ettiğimizde, başkalarını affettiğimizde, ihtiyaçta olan, hasta, yoksul, sabir bir evi olmayan kardeşlerimize sevgi gösterip iyilik yaparak sevinç içinde Rab’be hizmet ettiğimizde, Rab’bin Noel’ini kutluyoruzdur. Bizler birbirimizi sevdiğimizde, olduğumuz gibi birbirimizi kabul ettiğimizde, Rab’be şükranlarımızı sunduğumuzda Noel’dir.

Noel’in ciddiyeti


İsa’nın yaşamı, doğuşundan ölümüne kadar, Allah’ın hükümdarlığını pekiştirmeyi seçen kişinin günlük hayatına ilham olur. Noel’e Hazırlık Devresi’nin başlangıcında, İbranilere Mektup (10:5-10) bizlere Beden Alma gizeminin ruhsallığının temel çizgilerini belirtir. Allah artık kurban ve sunu değil, onun isteğini yapmada Ruh tarafından aydınlanan bir bilinç vermiştir. Bu kısa sözler bizlerin insan olarak yaşam bicimizi ve dindarlığımızı yaşamamızda değişimlere yol açar. 

Beytlehem'den Günlük Hayata Giden Ruhsal Yolculuk


“Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı o'nu kabul etmedi. Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah’ın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Allah’tan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de o'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:11-14).

Aziz Fransua için Noel


Noel Bayramı yaklaştı, her sene olduğu gibi bugün de kutlanacak; ama Beytlehem duvarların dışında yoksulluk içinde o bebeğin doğuşunun yeniliği değişmez şekilde ve anlamı her daim güncel kalır. Şimdi Noel, sonra da Epifanya kutlacak ve O, Her şeye kadir ve İyi Rab, Assisi’li Azize Klara’nın da dediği gibi, beden alarak anasını yavrusu olarak dünyada kendini belli edecektir. Konuşmayan ama ruhta yoksul olanlar, ekonomik ve dini...

Papa Fransiskus'un 26. Dünya Hastalar Günü Mesajı 2018


Kilise’nin Annesi Meryem: «“İşte oğlun ... İşte annen.” O andan itibaren öğrenci, onu kendi evine aldı.”» (Yuhanna 19, 26-27)
Sevgili kardeşlerim, Kilise’nin hastalara ve onlarla ilgilenenlere olan hizmeti, hep daha fazla yenilenen bir güçle, Rab’bin buyruğuna sadık kalınarak (bkz. Luk 9,2-6; Mat 10,1-8; Mar 6,7-13) ve onun Kurtarıcısı ve Hocası’nın çok güzel örneğini izleyerek devam etmelidir. Bu yılki Dünya Hastalar Günü’nün konusu, İsa Mesih’in haç üzerindeyken annesi Meryem’e ve Yuhanna’ya yönelttiği sözlerinden kaynaklanır... 

Noel Işığı


Uzun yıllar önce Beytlehem’deki Çobanların
Bir yemlikte doğan Allah’ın Oğlu’nu görüp kabul ettikleri gibi
Bizler de Efkaristiya gizeminde mevcut olman O’nu Kabul etmeyi bilelim.
Noel Gecesi’nin ışığı her birinizi,
aileleriniz, sevdiğiniz insanların,
Özellikle de yalnız yaşayan, acı içindeki
Ve evsiz insanları sevinç ve esenlikle aydınlatsın.
 

Üç elli Büyük Anne hakkında Notlar


Üç elli Büyük Anne, tarihsel olarak ikonokast olayına bağlantılı olan ve Şam’lı Yuhanna’nın resimlerinin çetin savunucusunun yaşamını neredeyse hatıra değerini taşıyan bir ikonadır. Yunanca dilinde eikon ve Bizans için eikona kelimesi ile ifade edilen ikona, resim-görüntü anlamında olup, tasvir edilen kişinin varlığını temsil etmektedir: “Görünmez olanın görünür resmi.”

Şam'lı Aziz Yuhanna'nın Meryemana'ya Duası


Seni selamlıyorum, ey Meryem,
Hristiyanların Ümidi!
Seni içten seven,
Seni özellikle onurlandıran
ve kurtuluşunun tüm ümidini Sen’de bulan
bu günahkarın yakarışlarını kabul et.
Senin sayende hayatı geri kazandım.
Şimdi sana yakarıyorum: 

Keşişlik Duaları: İsa Duası ve Uygulaması


Ey Rab, Mesih İsa, Diri Allah'ın Oğlu ve Kelamı; sen ki onlardan ilk ben olduğum günahkarları kurtarmak için dünyaya geldin, Çok Azize Anne'n, Azizlerin ve tüm keşişlerin dualarının şefaati sayesinde; sen nasıl istersen ve nasıl bilirsen, öyle ben günahkara ve sefile merhamet et. Sana yakarıyorum; bana merhamet et, ey Mesih. Kelimelerle, eylemlerle ve düşüncelerle, doğumumdan şu ana kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımı unut. Tüm hatalarımı ve ihmallerimi, cahilliğimi ve gençlik tecrübesizliğimi unut.

İman, Hayatı Değiştiren Bir Karşılaşmadır


“Zakay, çabuk aşağı in; çünkü bugün senin evinde kalmam gerek” (Luk 19:5).
Sevgili erkek ve kız kardeşlerim;
Allah'ın merhameti ve onun bizi karşılamaya gelen sevgisi, yine bir kez daha İncil'i dinlemek ve birlikte hareket edip, Rab İsa'dan konuşmak üzere bizleri çağırdı. İsa, İncil'dir, en üstün müjdeli haberdir. Yine sizinle burada olmaktan dolayı da memnuniyetimi ifade etmek istemi ve özellikle Episkopos Mons. Erminio De Scalzi'nin aramazdaki sadık dostluğu vesilesiyle davetinden dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum. 

 Üst sayfa