“Birbirini sevmek” de mi yetmez?

Cinselliğin sevgiye bağlı olan bir ilişki olduğunu keşfetmek zor olmamalıdır. Aslında, en ahlaksız insan bile, eğer gerçekten sevilirse, cinselliğin daha da güzel olduğunu, daha özgün-gerçek olduğunu yüreğinin derinliğinde hissedebilir.

Sorun, eğer burada birbirlerini gerçekten sevmenin, birbirlerini gerçekten diğerinin iyiliğini istemenin ne demek olduğunu anlayıp anlamadığıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Papa XVI. Benedikt aslında Allah-Sevgi ve insan sevgisinin anlamı üzerine yayınladığı ilk Genelgesinde (Deus caritas est), bugün ne sıklıkta “sevginin” anlamının oldukça sık yanlış anlaşılır, dürtüleri örtmeye uyarlanan (ki bu henüz tam sevgi değildir) ve bencillik taşıdığını belirtmektedir. Zaten bu nedenle eski Yunanlılar sevgiden bahsederken onu ayırt etmek üzere eros, philia ve agape şeklinde sınıflandırarak kullanmışlardır.

Açıkçası sevgi, sadece ötekinin çekiciliğini sevmek ya da hissetmek demek değildir. En fazla, bu sevgiyi artırabilir, ancak kendi içinde henüz sevgi değildir.

“Sevişmek” – sıradan bir  ifade olarak (çünkü sevgi daha fazlasıdır), o kadar ki bugün “seks yapmak” dediğimizde bunu daha açık ifade ederiz – ancak bu açıkça doğrudan sevgi olduğu anlamına gelmez.

Aslında, belirli eylemler (özellikle erken olanlar) kandırıp aldatabilir, çünkü böyle bir eylemin gerektirdiği duygusal ve zevk yükü zihni körleştirebilir ve henüz orada olmadığı zaman sevgi olduğuna insanların inanmasını sağlayabilir ve zaman, bazen kısa olsa bile, kanıtlamak için vardır…

Daha yakından bakıldığında, zaten sevginin kesin bir başlangıcı olabilecek âşık olmak bile gerçek ve tam anlamıyla sevgi yoludur. Bununla birlikte, zaman içinde gerçek bir sevgi olarak mı olgunlaştığı yoksa geçici bir dönemin “ateşi midir” diye doğrulanması gerekir.

Sevgi aslında hayattaki en güzel ve en önemli kelimedir. “Çünkü Allah Sevgi’dir” (1.Yh 4,8), sonsuz sevgidir. Allah, kendi yaşamı içinde (Kutsal Üçlü-Birliğin üç Kişi’sinin mükemmel birliğidir) ve yaptığı her şeyde (yaratılış ve kurtuluşta) sonsuz Sevgi’dir.

Ve insanoğlu sevgiye çağrılır, çünkü Allah tarafından “O’nun benzeyişinde ve suretinde” yaratılmıştır (Yaratılış 1:27) ve O’nun için yaratılmıştır, böylece artık O’nun sevgisini tanısın ve Sevgi’sine karşılık versin; ebediyen de tadını çıkarsın (Cennet). Yani, sevgi kaynağını Allah’ta, zirvesini ve nihai amacını O’nda bulur.

Sevildiğimiz ve sevdiğimiz kadar mutlu olduğumuzu anlamak zor değildir. Bir çocuk da onu anlar (aslında sevildiği kadar olgunlaşır ve sevmeyi öğrenir). En sapkın insanlar bile bunun farkındadır.

Bununla birlikte, sevginin her zaman kendiliğinden olmadığı, ne yazık ki aynı zamanda ismi bencillik olan başka bir yöne gidebileceğimizi ve hatta bizi nefrete götürebileceklerini kavramak zor olmamalıdır.

Kutsal Kitap bize içimizde bir yara olduğunu (“asli günah”, Yaratılış 3), iyileştikten sonra bile (Vaftiz ile) devam eden bir zayıflık olduğunu söyler. Her zaman istediğimiz kadar kendiliğinden olmadığını, kendi bencilliğimizi yenmek için mücadele etmemiz gerektiğini, en güzel şeyleri, hatta gerçek sevgiyi bile maalesef kendi tarihimizin gösterdiği gibi, bozabileceğimizi anlamamız gerektiğini açıklar.

Gerçek sevgi karşısında Allah tarafından verilen cinsel dürtüler bile, yönetilmezlerse, bencilliğin hizmetinde olurlar; maske takılmış olsalar bile – ve iki “bencillik” bile tek bir sevgi yapmaz! (oybirliği olsa bile)- ve yapıcılıktan zamanın gösterdiği gibi, yıkıcı hale gelirler.

Sevgilerin çoğu, bir süre sonra “tükenirler” (bir ilişkinin kopmasını haklı çıkarmak için söyledikleri gibi). Gerçekte, belki de “zevk” veya hatta aşık olmak bile bu gizli bencilliği göründüğü kadarıyla örtebilecek kadar gerçek sevgiler olmamışlardır.

Bu durumda, duygusal ve zevk yükleri eşliğinde cinsel davranışlar,  birbirimizi gerçekten sevdiğimizi anlamamız yerine, henüz orada olmamasına rağmen varmış gibi görünen bir sevgiye inanmakla kafa karıştırıcı olabilir.

Bu nedenle, kendini sevmek içgüdüsel olabiliyorsa ve kendiliğinden sevgi oluyorsa, normal olarak sevgiyi tanımak, güzel olsa bile göründüğü kadar kolay değildir: sevmeyi öğrenmek, bir kişinin bencilliğinin üstesinden gelmek, gerçek bir iyiliği istemek için kendini eğitmek gerekir. diğerinin (bu “seni seviyorum”un çoğu aslında bir “seni kendimle seviyorum”dur!), diğerine nasıl fedakarlık yapılacağını bilerek, affedilmeyi istemek ve yanlış olduğunda  affı vermek gerekir.

İsa’nın bize gerçek sevgiyi öğretmesi ve bize yüce tanıklık vermesi tesadüf değildir. Erkek-kadın sevgisini esas anlamıyla geri kazandırması tesadüf değildir (bkz. Matta 19,4-6). O, lütfunu bahşeder, çünkü böylece Kutsallığı (Evlilik) kurma noktasına kadar yaşanabilmesini sağlamıştır. Allah’ın kendisinden gelen yıkılmaz olan bu yeni sevgi gücünden ebediyen almak ve bu nedenle yıkılmaz olan bu lütfu yaşamamızı sağlar!

Bu nedenle gerçek ve tam sevgi, tüm yaşamı boyunca, tüm yaşamı gelecekteki herhangi bir koşula bakmaksızın paylaşma taahhüdünü üstlenen ve temelini Mesih’te bulan sevgidir.

İşte bu noktada sevginin gerçekten bir bütün olduğu ve Allah’ın kendisinde ve (tamamen Mesih’te tezahür eden) Sevgisi’nde kurulduğu, aslında bu ilahi Sevgi’nin bir işareti olur. Öyle ki, bedenlerin fiziksel birliği, hatta cinselliğin tam birliği bile onun gerçek işareti olabilsin.

İşte, yanlıca Evlilik (Kutsal Gizem üzerine kurulu) müessesinin dahilinde cinsel birleşmenin meşru olduğunu söylemek Hristiyan cinselliğinin ahlakıdır.

Bir erkeğin ve bir kadının aşkı, eğer gerçekse zaten içinde kendine özgü (ihanet veya zina olmadan) ve sonsuza dek (bozulmaz) olma arzusunu taşır.

Bu nedenle, Mesih’in ve Kutsal Ruh’un (Sevgi) yardımıyla, bu yüksekliklere çağrılmıştır, böylece eğer zaten nişanlılıkta biri diğerini elbette bedeni için ama sadece bedeni için değil, gerçek bir sevgi testinin “cinsellik yaşamasak da yine de seni severim, zira Allah’ın bize söylediği gibi, evlilikte tüm yaşamımızı gerçekten paylaştığımızda bunu yapmayı bekleriz” demeye götürmelidir.

Evlilikte öylesine tamamen sevilir ki, “sen hasta olsan bile seni yine de severim ve hatta yaşlı olsan bile” demeye kadar gidilir (Evlilik tören sözlerinde yer aldığı gibi, sağlıkta ve hastalıkta, ölüme kadar..)

Öyleyse, sevgi o kadar arındırılmış ve o kadar yükselmiştir ki, o zaman biri cinsel ilişkide bulunduğunda (evlilikte) onlar gerçekten “işaret” olmuşlardır, otantik sevginin “işareti” olmuşlardır; yaş veya sağlık artık cinsel ilişkilere izin vermediğinde bile var olacak ve hatta büyüyecek bir sevgidir.

http://www.laviadellavita.it/morale_sessuale_148.html

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.