Papa Fransiskus’un bahsettiği 6 şiir

“Querida Amazonia” vesilesiyle Papa Fransiskus’un bahsettiği 6 şiir

Papa Hazretleri neden özellikle bu şiirleri seçti?

“Temaşa ruhlu ve peygambersel” şairler, Amazon’dan bahsederken, “kendimizi doğaya zarar veren ve bizi gerçekten onurlu bir varoluştan mahrum eden teknokrat ve tüketimci paradigmadan kurtarmamıza yardımcı oluyorlar.”

“Hayali oluşturan ya da yüreğinde yetiştiren eğer Tanrı’nın ruhu ise, hiçbir hayal erişilemez değildir.”

Hayal eden ve aynı zamanda Amazon’un kaderini değiştirmek için somut öneriler sunan bir Papa! İşte, “Querida Amazonia” Teşviğinde “dünyanın yeşil akciğeri”nde insan tarafından bozulan ve yaralanan güzelliği anlatmak için şiire başvurmasının nedeni budur.

 

1) “Yağmuru yaşıyorum”

Papa Hazretlerinin alıntı yaptığı ilk şiir, yerli kabilelerin hayatlarının yönüyle bağlantılıdır. Bizim “batılı” vizyonumuzdan oldukça farklıdır.

“Kişisel özgürlüğün önemini azaltmadan – Papa diyor – Amazon menşeli insanların güçlü bir topluluk olma hissine sahip oldukları vurgulanmalıdır. Bu sayede onlar “iş, dinlenme, insan ilişkileri, ayinler ve kutlamalar” yaşıyorlar. Her şey paylaşılıyor, modernleşmeye özgü özel alanlar çok az “(…). İnsan ilişkileri çevreleyen doğayla doludur, çünkü yerliler bunu hissederler ve toplumlarını ve kültürlerini, kişisel, aile ve sosyal grup bedenlerinin bir uzantısı olarak bütünleştiren bir gerçeklik olarak algılarlar:”

 

“İşte o yıldız yaklaşıyor

sinek kuşları kanatlarla alkışlıyor

şelaleden çok kalbim akıntıda dökülüyor

dudaklarınla dünyayı sulayacağım

bırak rüzgar üzerimizde oynasın.”

 

Yazarı: Yana Lucila Lema

Orijinal adı: Tamyahuan Shamakupani (Con la lluvia estoy viviendo)

 

Papa Fransiskus şöyle vurguluyor: “Bu, şehre göç etmek zorunda kalan, bazen onurlu olmayan bir şekilde, kentsel kötü alışkanlıklar arasında ve düşmanca bir ortamda hayatta kalmaya çalışan yerli halkın kökten sökülmenin etkisini çoğaltır. Böyle ciddi hasarlar nasıl iyileştirilir? Kökten sökülmüş hayatlar nasıl yeniden inşa edilir? Böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığımızda, onların birçoğunun değerlerini ve yaşam tarzlarını korumak ve onları kaybetmeden yeni bağlamlarla bütünleştirmek için sosyal grupların gösterdiği tüm çabaları takdir etmeli ve onları ortak iyiliğe bir katkı olarak sunmalıyız.”

 

2) “Llamado”

 İkinci şiir, Amazon halkının yaşamının içini kazmaya çalışır gibidir.

“Amazon’da hayatta kalmayı başaran– Papa’nın gözlemlediği üzere – her sakininin çevre ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, dış zihniyet şemalarıyla anlaşılması zor bir ortak yaşam içinde çok kültürlü bir evrende kendi kültürel kimlikleri ve benzersiz zenginliklerine sahiptir”:

 

“Bir zamanlar bir manzara vardı,

Nehriyle, hayvanları bulutları

ve ağaçları görünüyordu.

Bazen de, nehri ve ağaçları ile manzarayı hiçbir yerde göremediğinizde,

bunlar bir çocuğun zihninde görünmek zorundaydı.

“Nehirden kanını yap […].

Sonra ek, filizlendir ve büyüt

kökün sürekli olarak dünyaya sabitlensin

ve sonunda kano, sal, kayık, toprak, kavanoz, ahır ve insan olsun.”

 

Yazarı: Javier Yglesias

Orijinal adı: “Llamado”, in Revista peruana de literatura

 

İnsan grupları, yaşam tarzları ve dünyaya dair görüşleri, “bölge kadar çeşitlidir – diyor Fransiskus – coğrafyaya ve kaynaklarına uyum sağlamak zorunda kalmıştır (..). Amazon’da aynı zamanda birbirinden çok farklı olan ve büyük bir insan çeşitliliğine ev sahipliği yapan binlerce yerli topluluk, Afrika kökenli olan nehir kenarı ve şehir sakinleriyle karşılaşırız. Bir bölge ve onun özellikleri sayesinde Allah kendini gösterir, tükenmez güzelliğinin bir kısmını yansıtır. Bu nedenle, farklı gruplar, etrafı saran çevre ile hayati bir bütünlükte, kendine has bir bilgelik biçimi geliştirmiştir.”

 

3) “Amazon Nehri”

 Üçüncü şiir Amazon’un “ruhu” olan büyük Nehri’ni kutlar. Papa Hazretleri şöyle devam ediyor: “Su büyük Amazon Nehri’nde göz kamaştırıyor, etrafındaki her şeyi topluyor ve canlandırır”:

 

“Amazon Nehri

su hecelerinin başkenti, ataerkil baba,

sen verimliliğin gizli sonsuzluğu

nehirler sana kuş sürüsü gibi akıyor.”

 

Yazarı: Pablo Neruda

Orijinal adı: “Amazonas”, in Canto General

 

“Aynı zamanda uyumlu olan ve birleştiren vertebral sütundur –diyor Papa Hazretleri-: “Nehir bizi ayırmaz, birleştirir, farklı kültürler ve diller arasında bir arada bulunmamıza yardımcı olur.” Bu alanda birçok “Amazonlar” olduğu doğru olsa da, ana ekseni diğer birçok ırmağın oğlu olan büyük Nehir’dir.”

 

 

4) “Büyük bir sevgi yaşamak için”

 Dördüncü şiir dizeleri, tüketici toplumunun dikkate almadığı yerlerin bir boyutunu tanımlamasının önemini anlatmaktadır.

«Muazzam güzelliğine aşık olan popüler şairler – diye yazıyor Papa Fransiskus -, nehrin onlara algılattığını ve yunusların, anakondaların, ağaçların ve kanoların dansında geçen hayatı ifade etmeye çalıştılar. Ama aynı zamanda onu tehdit eden tehlikeleri de yok saymadılar. Bu temaşa ruhlu ve peygambersel şairler, doğaya zarar veren ve bizi gerçekten onurlu bir varoluştan mahrum eden teknokrat ve tüketimci değerler ölçüsünden kendimizi kurtarmamıza yardımcı olur”:

 

“Dünya lastik ayakların, deri bacaklar, kumaş gövde

ve çelik kafaların dönüşümünden mustarip […].

Dünya, küreklerin tüfeğe

pulluğun tanka

ekicinin tohumları çölleri filizlendiren ekim görüntüsünün

alev makineleri ile otomatlara dönüşmesinden mustariptir.

Alçak gönüllü sesiyle sadece şiir

bu dünyayı kurtarabilir.”

 

Yazarı: Vinicius de Moraes

Orijinal adı: Para vivir un gran amor

 

 

5) “İnanmış olanlar”

Beşinci şiir “çoğumuzun bugün paylaştığı acı verici bir duyguyu ifade etmeye yardımcı olur. Kaçınılmaz gerçek şu ki– der Papa Fransiskus – mevcut koşullarda, Amazon’a bu şekilde davranma biçimi, çok fazla yaşam ve çok güzelliğin “sona doğru yol alması”, olsa da, ancak birçokları hiçbir şey olmamış gibi inanmaya devam etmek istiyor:”

 

“Nehrin oynamak için bir ip olduğuna inananlar yanlıştı.

Nehrin, üzerinde atlanacak bir ip oyunu olduğunu sananlar yanılıyorlardı.

Nehir yeryüzünde ince bir damardır […].

Nehir hayvanların ve ağaçların tutunduğu bir halattır.

Çok sert çekilirse, nehir patlayabilir.

Patlayabilir ve yüzümüzü su ve kanla yıkayabilir.”

 

Yazarı: Juan Carlos Galeano

Orijinal adı: “Los que creyeron”, in Amazonia y otros poemas

 

6) “Seyyahların haritası”

 Altıncı ve son şiirde Fransiskus, “Tüm yaratılışın birbirine bağlılığının ve birbirine bağımlılığının yerli ruhunun, yaşamı bir hediye olarak seven bir minnettarlık ruhunun, doğanın önünde bizi çok fazla yaşamla kutsal bir hayranlık ruhuyla takdir edilmesi gerektiğini açıklar.”

Ancak devam ediyor, “Bu aynı zamanda Tanrı ile olan bu ilişkiyi evrende mevcut hale getirme meselesidir, gittikçe artan bir şekilde gerçekliğimizi destekleyen ve bunu anlamak isteyen bir Sen ve bizi tanıyan ve bizi seven bir Sen.”

 

“Benim gölgelerim yüzüyor, ölü ağaçlar gibi.

Ama yıldız sitemsiz doğar

bu çocuğun suları ve geceyi fetheden ellerinde

uzman olarak.

Günlerimden önce

beni tamamen tanıdığını bilmem

bana yeter.”

 

Yazarı: Pedro Casaldáliga

Orijinal adı: “Carta de navegar” (Por el Tocantins amazónico)

 

“Aynı şekilde – Papa Hazretlerinin dediği üzere – gerçek Allah ve gerçek insan olan kurtarıcı Mesih ile olan ilişki, bu insanları nitelendiren bu belirgin evrensel dünya görüşünün düşmanı değildir, çünkü O aynı zamanda her şeye nüfuz eden Dirilmiş Olan’dır.”

______________________________________________________________________________________

Gelsomino Del Guercio

 

Kaynak: https://it.aleteia.org/2020/02/12/6-poesie-papa-francesco-esortazione-apostolica-querida-amazonia/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.