John Henry Newman: Melekler

John Henry Newman: Melekler görünmez olsalar da somut ve canlıdırlar

İngiliz Aziz, Meleklerin varlığını belirtmekle yetinmez. Bundan öteye giderek, onların Rab tarafından belirlenen kurtuluş tarihinin araçları olduklarına dair inanışına da bağlar.

13 Ekim 2019 tarihinde Roma Aziz Petrus Meydanı’nda yapılan kutsal Ayin eşliğinde Azizlik mertebesine getirilen Jonh Henry Newman; henüz genç bir Anglikan Rahibi iken (yani Katolik mezhebine geçiş yapmasından önce) Oxford St. Mary Kilisesi’nde vermiş olduğu vaazlarıyla ünlü bir azizdir.

En yüksek teolojisini oluşturan, modern ve bazen de kendine has orijinalliğiyle vaazlarında tekrar tekrar ele aldığı bir konu, hiç kuşkusuz Melekler üzerine olanlardır.

Newman, Meleklerin varlığını belirtmekle yetinmez. Zira bundan öteye giderek, onların Rab tarafından belirlenen kurtuluş tarihinin araçları olduklarına dair inanışına da bağlar. Melekler, sahip oldukları tabiatüstü armağanlarının gizemlerinde sevinen varlıklardır ve her imanlının bunu göz önünde bulundurması gerekir; kısacası, başlangıçtan bu amaçlarında yaratılmış bu varlıkları “gerçekleştirmek” gerektiğini söyler. Newman’ın vaazında Meleklere verilen yer ve önem bakımından şaşırmaya gerek yoktur.

“Somut ve canlı varlıklar”

Melekler üzerine yazdığı en önemli yazısı, muhtemelen 1831 yılına dayanan vaazıdır: “Doğanın güçleri.” Newman, onların gerçeklerinin ve yaşamlarını gösterir görüntüsünü çizmede Kutsal Kitabın hiçbir satırını atlamamıştır. İmanlının inanması gerektiği melekler tarafından yaşanılan o görünmez dünyanın sembolü olan Yakup’un merdiveninden çok sık bahseder.

Çölde Hagar’ı ziyaret eden Melek; fırın başında üç gence ulaşan Melek; “saflığından ve mükemmel mutluluğundan feragat etmeden” BetesdaHavuzu’na göz kulak olan Melek gibi; ayrıca Mesih İsa’nın yaşamının birçok sahnesi ve Havarilerin ilk müjdeleme görevleri, meleklerin gerçekliğine ve onların görevlerine iman gözünü açmada onlar tarafından üstlenilen görevle fazlasıyla bütünleşmişlerdir. Duyulara ve akla ulaşılamaz olsa da, somut ve yaşayan, tabiatüstü canlılardan olan Meleklerle birlikte gerçek bir dünya oluşmuştur.

İnsanların hayatlarını kurtarmış olan “gizemli şahsiyetler” görüntüsü altında Melekler, “en alçakgönüllüleri gözetir”

Newman’a göre Melekler, görünmez dünyada yaşarlar ve merhum kardeşlerin ruhları hakkında bizler ise onlardan daha fazla eğitildik, çünkü: “Bu ölüler kendi ağır işlerinden çıkıp huzur içinde dinlenirken, melekler Kilise’de insanlar arasında etkin olmaya devam ederler. Ne kadar alçakgönüllü olursa olsun hiçbir Hristiyan yoktur ki Meleklerin himayesinde olmasın; yeter ki bu kişi imanda ve sevgide yaşasın.

Böylesine büyük, şanlı, öylesine saf, öylesine güzel olsalar da, eğer onları görebilir olsak, gördüğümüz zaman, Peygamber Danyel’in onu gördüğü gibi bizi de kendisine çekerdi; yine de bizim hizmet ve iş yoldaşlarımızdır, aramızda bulunan en alçakgönüllü insanları gözetirler ve Mesih İsa’da olduğumuz andan itibaren bizi korurlar.”

Göksel ruhların konutu

Melekler “Gerçek Hristiyanların yönlenmesi gereken mükemmel durumda” otururlar: Onlar, Allah’a tamamen düşünce ve eylemde itaat ettiklerinden, mutluluğu yakalarlar, temelde istek ve kökten bağlılığı Allah’ta bulurlar; onların sevinci ve ebedi yaşamlarının doluluğudur.”

Bir Kiliseye girildiği zaman nasıl bir hürmet ve saygı gösterilmesi gerekiyorsa, çünkü orada Allah mevcuttur, “Melekler de orada her yana gider gelirler.”

Koruyucu Melek

“İnanç gerçekçiliği” her şeyden önce Newman’ı İncil’e sadık olanlara meleklerin verdiği ahlaki yardım ve manevi desteğin hizmetini vurgulamaya teşvik eder: “Kutsal melekler oradadırlar, mevcutturlar. Dua ettiğimizde, ihtiyaçlarımızla bütünleşme hissettiklerinde, övgü için bize katıldıklarında bize yakın olan gözetmenler gibidirler.”

Newman’ı koruyucu meleğin varlığını uyandırmaya iten aynı gerçekçiliktir. Oxford zamanında hala utangaç olan o, Roma’da mezhep değiştirmesinden sonra bu konu ona manevi boyutkazandıracaktır.

Yeniden gördüğü Oxford ve onu fahri dost seçen eski Kutsal-Üçlük Koleji’nde duygusunu dile getirdiği, hayatının sonunda piskoposuna hitap eden bir mektupta Birmingham Vaizi ile onun koruyucu meleği arasında gizli bir diyalogun ortaya çıkması konusundabir ipucumuz var: “İyi meleğim yanımda,hayatımın mücadelesine başladığım yeri ölmeden önce gözden geçirmek, katlanılması neredeyse çok zor bir bakış açısıdır.”

____________________________________________

7 Mart, 2020

Peder Marcello Stanzione

Kaynak: https://it.aleteia.org/2020/03/07/sermon-john-henry-newman-angeli/

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt