Ölüm son gerçek değil

Haç üzerinde İsa’nın ölümü ile şakirtler için her şey bitti ve her şey tamamen bitmiş olduğunu zannediyorlardı. Umutsuzluk gecesi onları karanlıklara sardı. Ama haftanın ilk günü mezara giden ve sonra şakirtlere dönen kadınların haberi her şey değiştirdi. Boş mezar ile her şey yenilendi, onların hayatlarını inanılmaz bir şekilde değişti ve İsa’nın sonradaki görünümleri ile her şey yeni bir önem kazandı.

Rab İsa bir köle gibi öldüyse de, ölüme mahkum kalmadı. Ölüm yenildi. Mesih İsa’ya ilgili olayları, O’nun sözleri, ölüm ve diriliş gerçek olduğunu tanıklıklarından Kilise doğdu. Kilise tarih sırasında tanıklık etti ve Hristiyanlar çoğu zaman, bugüne kadar zulümlerde, acı çekmesinde ıstıraplar ve ölüm ile Kilise imanına sadık kaldılar ve kendi imanlarını bu şekilde savundular. Onların bize verdiği miras tarihi aşan bir gerçektir: Mesih İsa dirildi, gerçekten dirildi!

Mesih’in dirilişinin sırrından kaynaklanan başka, temel bir gerçek var: İnsan yaşamı değersiz değil. İnsan hayatı hiçe sayabilen bir şey değil. İnsan ebediyet için yaratıldı, bunun için hepimize sonsuz hayat armağan olarak verildi. İsa Mesih ile insansal bir doğayı paylaşıyoruz, çünkü o bizim ölümcül doğamızı paylaştı; ama aynı zamanda biz de bu doğanın yüceliğini paylaşıyoruz, çünkü Mesih İsa, Allah’ın Oğlu’dur. “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz.” (Yh 10:28-30)

İmanın temel şartı Mesih İsa’ya güvenmek. O’nun sözünü kabul etmek, ve O’nu sevgiyle izlemek. Gerçek bir peygamber, hiç bir zaman kendi sözleriyle veya davranışlarıyla insanları yalanda, şüphede veya yanlışlık içinde kalmalarına izin vermedi. Bunun için O’na güvenelim. O’nun bize olan sevgisi sonsuzdur.

 

***

Rab Mesih İsa,

kalplerimizi ve ruhlarımızı kendi mevcudiyeti ile mutlu kıl;

bizde, sana olan sevgimizi güçlendir.

Bizimle kal ve bizi hiç bir zaman terk etme,

çünkü karanlıklar bastırıyor.

Kendi dirilişiyle hayatımızı aydınlatır,

bize acılarımızda ve şüphelerimizde olduğu zaman umut ver.

Ya Rab İsa, bizi kendin gibi kardeşlerimize sevmemizi öğret.

_________________________________________________________

P. Martin Kmetec

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt