Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus: Çok ünlü bir bilinmeyen

Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus’un düşüncesini iyi bildiğimizden emin miyiz? Çünkü gerçekten öyle olsaydı, dünya biraz daha mutlu olurdu.

18 Mayıs’ta Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus’un doğumunun yüzüncü yılını andık. Onun hakkında yazılan sayısız makaleyi okurken, bir çelişki görüyoruz: Çağının birkaç insanı eşit derecede biliniyor ve hayranlık duyuluyor, ancak onun mesajı çok az biliniyor ve derinlemesine incelenmiyor.

Bir dönüm noktası

Günümüz dünyasında iletişim kolaylığı merak uyandırıcı bir dönüşüme yol açtı. Geçmiş zamanlarda, Papalar imanlıların çoğu tarafından az biliniyordu. Bir papalık belgesinin tercüme edilmesi ve bir ülkedeki Katolikler tarafından okunması çok uzun zaman alıyordu (tercüme edildiğinde). Papa Hazretlerinin eylemleri ve davranışları bundan daha da az biliniyordu.

Katolik cemaatinin hiyerarşi ile olan ilişkisi neredeyse tamamen Pazar Ayini ve cemaat rahipleriyle, bazen de piskoposlarla sınırlı kalıyordu. Bugün bunun tersi gerçekleşiyor: Özellikle büyük şehirlerde ve Katoliklerin bir kısmının dindar uygulama yapmadığı yerlerde, imanlı olanların kendi rahiplerinin kim olduğu hakkında bir fikri bile yoktur. Ancak herkes günümüzde görevde olan Papa’nın Fransiskus olduğunu ve ondan önceki Papa’nın ise 16. Benedikt olduğunu bilir.

Papalık belgeleri artık çeşitli dillerde yayınlanmakta; medya tarafından okunmakta ve tartışılmaktadır. Papalar’ın eylemleri ve davranışları, tüm dünyaya yaymanın en büyük Müjdeleme fırsatları ve en bilinen tanıklıklardır.

Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus, bu eğilimde bir ters çevirme noktasını temsil etmektedir. Birçok insanın haklı olarak işaret ettiği gibi, küreselleşmiş dünyada ilk büyük lider oydu. Ulusal davaların sınırlarını aştı, tüm ülkelerde bir medya olgusu haline geldi; onu görenleri ve görmeyenleri etkisi altına aldı. Onunla birlikte, dünyanın her yerindeki Katolikler, bakmak için bir referans noktası kazandılar, bu da kendilerini aynada görmeleri için bir örnek oldu. Papaların, şimdi dünyaya bu kadar çok görünür olmaları, bu kadar özel şahsiyetler olmaları, Allah’ın bir lütfudur …

Ancak bu tanıklığın gücü, kuşkusuz istisnai olarak onun karakterine daha çok yoğunlaşmamıza ve genellikle görmezden gelinmiş ve hatta çarpıtılmış mesajına daha az bakmamıza neden olduğu anlamına geliyordu. Şu anda Papa Fransiskus ile birlikte benzer bir şey oluyor: Onun bir bildirisini sevenler mesajını tekrarlıyor, takdir etmeyenler ise ona saldırıyor, ancak hem ilk durumda hem de ikincisinde, insanlar söylenenleri gerçek manasıyla tam olarak anlamak için çok az çaba gösteriyor.

Görünürde karşıt gibi ama aslında benzer iki Papa

Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus ile Papa Fransiskus arasındaki benzerlik derinleştirilmeyi hak ediyor, çünkü bu belirli kalıpların üstesinden gelmemize yardımcı olur. Her ikisi de, karşı taraflardan bile olsa, Kilise’nin güç yapısının “dışından” geldi. Biri yetmişlerin Avrupalıları tarafından “yolun sonu” olarak kabul edilen Polonya’dan geldi; diğeri ise şu andaki küreselleşmiş dünya için, başka bir “dünyanın sonu” olan Arjantin’den geliyor.

Her ikisi de, biri sol-kanat diktatörlükle, diğeri ise sağ-kanat diktatörlüğü ile karşılaşsa bile, Kilise’nin diktatörlüğü ve zulmünün deneyimini yaşadı. Büyük bir ulusal gurur sahibidirler, ancak zorluklarla dolu bir geçmişe sahip ülkelerden geliyorlar. Din adamı olarak kutsanmalarından önce laik dünyada çalıştılar ve işçiler ve işçi sınıfları için büyük takdir gösterdiler – birinin komünizmin hatalarıyla yüzleşmesi ve diğerinin bugün kapitalizmin hatalarıyla yüzleşmesi gerçeğine aldanmayalım! Her ikisi de sosyal ve politik sorumlulukları konusunda büyük bir farkındalığa sahipken, Mesih’e hep daha uygun bir Kilise arama niyetinde olmuşlardır.

En önemli ortak nokta – ve en azından her iki Papa’nın hayranları ve iftiracıları tarafından yorumlandığı üzere- muhtemelen Allah’ın merhametiyle olan kişisel ilişkileridir. Her ikisi için merhamet konusu, kişisel dindarlık olayından ziyade, Kilise’nin günümüz dünyasında sunabileceği en değerli şeydir -hoşgörü ve çeşitliliğe saygı konusundaki tüm söylemlere rağmen, her birimiz insan olarak olumlu ya da olumsuz yaptığı şey için değil, aldığı sevgiye değil, yapabildiği şeye göre değer görmektedir (ki aslında merhamet mantığında insan olumlu ya da olumsuz yaptığı şey için değil, gördüğü sevgi kadar değerlidir).

Papa 16. Benedikt’in Tanıklığı

Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus’un doğumunun yüzüncü yıldönümü vesilesiyle Papa 16 Benedikt, Aziz 2. Yuhanna Pavlus’un papalık öğresinin tam da bu yönünün altını çizen bir genelge kaleme almıştı. Papa Ratzinger (Benedikt) şüphesiz Wojtyla’nın (Papa 2. Yuhanna Pavlus’un) en yakın ve en sadık işbirlikçilerinden biriydi ve bu nedenle tanıklığının özel bir değeri vardır.

Birçokları, Papa 2. Yuhanna Pavlus’un “katı” olduğunu söyleyerek, daha doğrusu ahlaki ilkeleri insandan öncesine getiren bir kişi olduğunu dile getirip ona karşı gelmişlerdir (İncil metinlerinde Ferisiler bu katılığa özgün örnek insanlardır) ancak Papa 16. Benedikt, Wojtyła’nın merhamet konusuna göstermiş olduğu büyük değeri nedeniyle, aslında durumun hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını açıklamıştır.

Ahlaki prensiplere harfiyen uymak, alınan sevgi için hareket edenlerin son sözü söylemelerine izin vermez. Merhamet yaşayanlar bu sevgiye karşılık vermek isterler ve bu nedenle hata yapmamaya çalışırlar, ancak bunun hata olmadığını, hayatlarını tanımlayanın aslında sevgi olduğunu bilirler.

Bir fikir eklememe izin verin. Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus, ayrıca bir katı kuralcı değildi çünkü insan deneyimine (bir akademisyen olarak takip ettiği felsefi fenomenoloji okulunun etkisi uyarınca) çok değer verirdi. Nihai sonuçlarına getirilirse, ahlaki değerlerin insan deneyimine karşılık geldiğine inanırdı.

Örneğin evliliğin çözülmezliği ilkesi, sırf  Allah böyle olmasını istediği (ki bu hiç kuşkusuz doğrudur) veya toplumun bir kural oluşturduğu için değil, çiftlerin ölene kadar evliliklerini yaşadıkları takdirde daha mutlu olacakları için bir değerdir. Bu algı, Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus’un, beden teolojisinde başladığı ve bizlerin sürdürmemiz gereken, günümüz kültürü ile büyük bir diyaloğa yön verir.

Papa Aziz 2. Yuhanna Pavlus’u yeterince iyi tanıyoruz, ancak mesajının ve tanıklığının tüm zenginliğini derinleştirirsek, bizler ve dünya çok daha mutlu olacağız.

__________________________________________________________________________

Francisco Borba Ribeiro Neto | 25 Mayıs 2020

Kaynak: https://it.aleteia.org/2020/05/25/san-giovanni-paolo-ii-un-illustrissimo-sconosciuto/1/

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.