Zayıf İmanın İstismarcısı Şeytan

İman, her insan için çok özel bir tecrübedir. Bu tecrübeyi her insan farklı denemelerle özümser ya da kaybeder. Şeytan, tam da insanın zayıflığının anlarını kollar. Çünkü her zaman çalışır ve Tanrısal ışığa ulaşırken karanlıklarında ruhları boğmaya gayret eder.

Önce korku ve şüpheyle fısıldadığı vesveselerle zayıf insanın aklını çeler. Sonra da bilinmeyi bilme arzusuyla körükler. Tıpkı Havva’ya cennetteyken yaptığı gibi kandırmaya her an hazırdır. Zayıf bir iman ise kandırılmaya zaten hazırdır. Dünyevi hırslarını arttıran insanlar, hemen teslim olur.

Oysa Rab’be her zaman yakın duranlar, bu durumdan etkilenmez.

İnsan Rab’den uzaklaştıkça yıkıma doğru yaklaşır. Bu da artık ruhu Şeytan’a teslim etmenin bir sonucudur. Çaresizlik, bilinmeyene olan merak ve imanın zayıflaması insanı falcılara, büyücülere ve yıldız okuyucularına kaptırır.

 

12 Gençliğinden beri emek verdiğin

Muskalarına, çok sayıda büyüye devam et;

Belki yararını görür,

Kimilerini titretirsin.

13 Aldığın öğütlerin çokluğu

Seni tüketti.

Yıldız falcıların, yıldız bilimcilerin,

Ay başlarında ne olacağını bildirenlerin,

Şimdi kalksınlar da

Başına geleceklerden seni kurtarsınlar.

14 Bak, hepsi anızdan farksız,

Ateş yakacak onları.

Canlarını alevden kurtaramayacaklar.

Ne ısınmak için kor,

Ne de karşısında oturulacak ateş olacak. (Yeşeya 47,12-15).

 

Büyücülük, Falcılık ve Karanlığa Geçiş

Kutsal Kitap’ta büyü yapan ve büyü yaptıran kişilere ne olacağı gayet açıktır. En büyük günahlardan biri olan bu iş birlikleri, kişinin kendisini ve ailesini önünde sonunda felakete götürür.

Geçmişi ve geleceği her zaman Rab bilir. Şeytan bazen doğruyu söyler, çünkü ikna edebilmesi gerektiğini bilir. Ama yalanlarla kandırıp küçük bir gerçekle daha çok kötülük için çalışmaya devam eder. İsa Mesih yalanı ve yalancılığı her zaman ezeceğini açıklamıştır. Çünkü dünyayı yenmiştir. Tanrı’nın yolu bellidir. Karasızlık, kafa karışıkları yaşanmasına neden olmaz. Güçlü imanı olanlarda bile kafa karışıklıklarına neden olan Şeytan, kaybedeceğini anladığında daha zayıf imanlı olanlara yönelir.

Karanlığa geçen biri, artık ışığa kör olmuştur. Rab büyücülerden ve onlardan medet umanlardan tiksinir. (Bknz. Yasa’nın Tekrarı 18)

Bu yüzden Tanrı’nın öğretisine dönmek, sadece O’nun kurtarabileceğine güvenmek gerekmektedir. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir (Romalılara 8,31)

Her sıkıntı anında en büyük dayanağımız olan Rab’be sığınalım ve dua edelim. Çünkü Rab biz evlatlarına kapılarını açtı. Dileyin, verilecektir dedi. Bizim en büyük desteğimiz Tanrı’dır ve O’ndan her zaman iyilik gelir.

İmanımızı güçlendirmek için günlük fallar, yıldız haritaları, büyücülük, muskalar ve benzer şeytani oyunlar konusunda bilgili olmamız, asla tuzağa düşmememiz gerekir. Biz yanına yaklaşmazsak, şeytan zincirini kırıp yanımıza gelemez.

____________________________________________________________

Gabriella T.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.