Sevgi, yakınını tanımak değil, ona yakın olmaktır

İyi Samiriyeli Adam Benzetmesi, sevginin ne anlama geldiğini anlamak için izlenecek gerçek bir haritadır.

“O günlerde, Kutsal Yasa uzmanı İsa’yı sınamak amacıyla gelip şöyle dedi: «Hocam, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?» İsa ona, «Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır?» diye sordu. «Orada ne okursun?» Adam şöyle karşılık verdi: «Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev.» İsa ona, «Doğru cevap verdin» dedi. «Bunu yap ve yaşayacaksın.» Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa’ya, «Peki, komşum kim?» dedi.

İsa şöyle cevap verdi: «Adamın biri Kudüs’ten Eriha’ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü halde bırakıp gitmişler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyormuş. Adamı görünce yolun öbür tarafından geçip gitmiş.

Bir Levili de o yere varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitmiş. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği sızlamış. Adamın yanına gitmiş, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek onları sarmış. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip bir hana götürmüş ve onunla ilgilenmiş. 35Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya vermiş. `Ona iyi bak’ demiş, `bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim.’

«Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davranmış?» Yasa uzmanı, «Ona acıyıp yardım eden» dedi. İsa ona, «Git, sen de öyle yap» dedi.” (Luka 10,25-37).

 

“Hocam, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” Gerçek sorular var ve ayrıca retorik sorular var. İlki gerçeğe götürür, ikincisi ise her zaman sadece haklı olmaya çalışmanın yollarıdır. İsa’ya sorulan güzel soru, hakikatin bulunması için değil, O’nu sınamak için sorulmuş olması gibi bir kusura sahiptir.

Bu nedenle İsa, Yasa’da yazılanları sırayla sorarak yanıt veriyor. İsa ona, “Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır?” diye sordu. “Orada ne okursun?” Adam şöyle karşılık verdi: “Allah’ın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev.” İsa ona, “Doğru cevap verdin” dedi. “Bunu yap ve yaşayacaksın.” Ancak cevabı teorik olarak bilenlerin, bildiklerinin gerçek anlamını da anlamaları gerekir.

İsa’yı sorgulayan Kutsal Yasa uzmanı, kendisini haklı çıkarmak istediği için daha fazla açıklama istiyor, ancak beklenmedik bir şekilde kendisini, bakış açısını tamamen değiştiren bir açıklama ile karşı karşıya buluyor. İşte böyle bir adama açıklama yapmak için, İyi Samiriyeli benzetmesi böyle doğdu. Ancak önemli olan, İsa’nın benzetmede açıkladığı şeyin, sevginin ne olduğunu pratikte anlamak için gerçekten izlenecek bir harita olmasıdır.

Sahne çok basit: Bir adam haydutlarla kötü bir deneyim yaşıyor. Onu soyuyorlar, dövüyorlar ve yarı ölü halde yolun kenarına bırakıyorlar. Önce bir rahip, sonra bir Levili geçiyor, ama durmadan dümdüz devam ediyorlar. Sonra, oradan geçmekte olan bir Samiriyeli durup ona yardım ediyor, onu atına yüklüyor, onu bir hana götürüyor, parasını ödüyor. İşte büyük ders: Sevgi, ilgisizliğin tam tersidir.

Sevgi, İncil’in dediği gibi “tesadüfen” hayatımızda karşılaşılanların hayatıyla uzlaşmaktır. Sevgi, birini yakınımız olarak tanımak değil, ona yakın olmak, başkalarında aradığımız şey haline gelmektir. Benzer bir açıklamadan sonra hiç kimse yalnızca teoride bilmekle yetinemez, çünkü sevgi pratik bir meseledir.


Luigi Maria Epicoco | 5 Ekim 2020

https://it.aleteia.org/2020/10/05/cosa-fare-ereditare-vita-eterna-buon-samaritano/?utm_campaign=NL_it&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_it

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.