ALLAH’IN SÖZÜ:  28. PAZAR Olağan Devre (A)

 

Okumalar: Yeşaya 25:6-10 * Mezmur 22,1-6 * Filipililere 4,12-14.19-20 * Matta 22,1-14

Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler

  O günlerde, İsa yine benzetmelerle Başkâhinlere ve Ferisilere şöyle seslendi: <<Göklerin Hükümdarlığı, oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral düğüne davet edilmiş olanları çağırmak için uşaklarını göndermiş, ama davetliler gelmek istememişler. Kral yeniden başka uşaklar göndererek onlara demiş ki: “Davetlilere şunu söyleyin: Bakın, ziyafetimi hazırladım, sığırlarım ve besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır, gelin düğün ziyafetine!”

Ama onlar çağrıya aldırmamış; biri tarlasına, biri ticaretine gitmiş. Öbürleri de uşakları yakalayıp hırpalamış ve öldürmüşler. Kral öfkelenmiş ve askerlerini gönderip bu katilleri yok etmiş, kentlerini de ateşe vermiş.

Bundan sonra uşaklarına şöyle demiş: “Düğün ziyafeti hazır, ama davet ettiklerim buna lâyık değildir. Bu nedenle gidin; yol kavşaklarına ve kimi bulursanız düğüne çağırın.” Böylece uşaklar yollara gidip, iyi kötü kimi bulmuşlarsa, hepsini toplamışlar. Düğün evi konuklarla dolmuş.

Kral konukları görmeye geldiğinde, orada düğün elbisesi giymemiş bir adam görmüş. Ona: “Dostum, üzerinde düğün elbisesi olmadan buraya nasıl girdin?” diye sorunca adam susmuş. O zaman kral uşaklarına şöyle demiş: “Onun ellerini ve ayaklarını bağlayın ve onu dışarı karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.” Çünkü çağırılanlar çok, ama seçilenler azdır.>>

***

 

Allah’ın Sözü üzerine derin düşünce

Düğün törenlerinde Bay A ile Bayan B aralarında olmanızı diliyorlar. Resmi giyinilecektir. Normal bir davetiye bu şekilde olmaktadır. Peki, Matta’nın bize sunduğu sıra dışı davete ne demeli?

Oğlunun düğününü konuklara iki kez hatırlatmak zorunda kalan bir kral ve bu resmi davete karşı duyarsız davranan hata açıkça düşmanlık gösteren bir halk var. Bu tavırları yüzünden ziyafete davet edildikleri halde sahip oldukları her şey yakılarak cezalandırılırlar.

Onların yerine sokaktan sağdan soldan rastgele toplanan konuklar salonu doldururlar, ama sonunda düğün için giyinmeye ne zaman ne de uygun kıyafeti olan zavallı bir adam zindana atılmaktadır. Bunların anlamı nedir?

Bütün bunların doğal görünmesinin esas sebebi; başlangıçta İsrail’in sonra da Kilise’nin ve tüm dünyanın davet edildiği kurtuluşumuzla ilgili dostluk ve neşe şöleninin doğaüstü bir olay olmasından kaynaklanmaktadır. Mesel geniş bir çerçeve içinde farklı iki hayatı anlatmaktadır.

Peygamberlerin yapmış oldukları daveti İsraililerin kabul etmedikleri gibi, İsa ve havarileri tarafından duyurulan Rab’bin sözlerini de reddetmeleri putperestler arasında Kilise’nin yayılmasını sağlamış, MS. 70 yılında Kudüs’ün yok edilmesiyle ilk Hristiyan toplumun oluştuğunu gösteren bir işaret doğmuştur.

Çok kişi davet edilir; ancak pek azı seçilir. Hristiyan adı taşıdığı halde bu ada layık olmayanlar yok mudur? Bir kralın şölenine davet edilse de buradaki pek çok davetli arasında tabağı boş kalabilir, hikâyedeki adam gibi umduğunu bulamayabilir. Önemli olan vaftiz belgesiyle değil vaftizli birine yaraşır bir yaşam sürmeyi bilmektir.

Bunun için havarilerin sözünü ettikleri İsa’yı bedenimizde hissetmeli doğru, temiz ve iyilik dolu olarak Rab’bin bize çizdiği yolda yürümeliyiz (Efeslilere 4:24). Bütün bunlar olmaksızın yapılan güzel davetiyenin kralın gözünde hiçbir değeri yoktur.


Fr. Leonardo M. Testa, OFMConv.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt