ALLAH’IN SÖZÜ:  29. PAZAR Olağan Devre (A)

Okumalar: İşaya 45,1.4-6 * Mezmur 95,1.3-5.7-10 * 1 Selaniklere 1,1-5 * Matta 22,15-21

Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler

O günlerde, Ferisiler bir araya toplanıp İsa’yı, kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla bir düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte, kendi öğrencilerini gönderip şöyle dediler: “Hoca, senin dürüst biri olduğunu, Allah’ın yolunu kimseyi kayırmadan dürüstçe öğrettiğini biliyoruz, çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. O halde, ne dersin, söyle bize, Sezar’a vergi vermek, Kutsal Yasa’ya uygun mudur, değil midir?”

Ama İsa onların kötü niyetlerini bildiği için, “Ey ikiyüzlüler!” dedi. “Beni neden sınıyorsunuz? Vergi ödemekte kullandığınız parayı gösterin bana.” O’na bir dinar getirdiler. İsa onlara: “Bu resim ve bu yazı kimindir?” diye sorunca, “Sezar’ın” dediler.

O zaman İsa onlara şöyle dedi: “Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a; Allah’ın hakkını da Allah’a verin.”

***

Allah’ın Sözü üzerine derin düşünce

“Sezar’a ait olanı Sezar’a, Rabbe ait olanı da Rabbe verin.” Bu yanıt para üzerindeki kabartma kadar açıktır. Bu sözle Hristiyanların mevcut politik durumlarda ilgilenmeleri hakkında bir şeyler söylenmeye çalışılmıyor. Her çeşit suiistimal ve kötülükten uzak durma manasında anlaşılmalıdır, mesela imparator Konstantin zamanında kilise kendi yararına olduğunu düşündüğünden devlet otoritesine aşırı bağlı kaldığından işlevini yitirmişti. Günümüzde de insanlar toplumda hakimiyet kurmak için kendi menfaatlerini öne çıkarmakta ya da Allah adına olmayan şeyler yapmaktadırlar.

“Sezar’a vergi ödemeye izin veriliyor mu verilmiyor mu?” İsa’nın düşmanları ve Romalıların destekçileri mevcut düzeni sorgulayıp daha iyi bir duruma getirmeye çalışan Celileli bu adamı alt edebilmek için bir araya geldiler. Duyarlı Yahudi milliyetçiliğinin tehlikeli olduğu bir dönemde vergi vermek tehdit ve zorla yabancı güçlerin baskısı altında yapılan utanç verici bir davranışın simgesi olduğundan sorulan bu soru dinamit etkisindedir. Eğer İsa Sezar’a bağlılığı gösteren vergi ödemeyi reddederse Romalılara karşı çıkan partızanların tarafını tutmuş olacak, buna müsaade ederse Rab olarak konumu zarar görecekti. “Siz ikiyüzlüler!”

Evet bu soruları soran kişiler ne yapacağını bilmeyen masum kişiler değil, ikiyüzlü insanlardır. Cepheleri Sezar’ın parasıyla doludur. Onların bu paraları kabullenip yanlarında taşımaları Roma imparatoru, kralların kralının tek üstünlüğünü benimsediklerini göstermektedir. “Sezar’a ait olanı Sezar’a verin …  Rabbe ait olani Rabbe!” İsa bu tuzaktan onlara Rabbi hatırlatarak O’nun tüm güçlerin üzerinde sınırsız bir otoriteye sahip tek varlık olduğunu söyler.

“İsa Mesih Rab’dir!” (Filipililer 2,11) İmanımızın bilinçsizce haykırdığı bu gerçek, kendilerinin ilahi tek güç olduklarını iddia eden sahtekar kralların sesini son güne dek kesmeye devam edecektir. Şimdi kendi fikirlerini tüm insanlığı hatta sadece Allah’a ait olan ruhunu tutsak etmek için kullanan o ikiyüzlü insanlar neredeler?


Fr. Leonardo M. Testa OFMConv.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.