Bana Güvenmiyor Musun?

1Kor 13:4 = “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.”

Eyü 1:6 = “Bir gün ilahi varlıklar RAB’bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi.”

***

Allah sana bunu soruyor. “Bana güvenmiyor musun?”. O’na güveniyor musun? Gerçekten yaşadığın iyi ve kötü deneyimlere şükretmeyi biliyor musun? Yoksa isyan edip, O’ndan uzaklaşmayı mı tercih ediyorsun?

Karanlıkta umut yoktur, sevgi yoktur, huzur yoktur. Bitmeyen bir öfke, isyan ve yalnızlık vardır.  Karanlık o kadar siyahtır ki bu yüzden doyumsuzdur. İçine çektiği tüm renkleri birer birer karartır.

Allah’ın en büyük hediyesi olan “özgür irade” kötülük tarafından elinden alınır. Artık kararları verecek bir irade yoktur. Sadece kötü olana itaat vardır.

Gözler Allah’ın ışığına kör olmuş, kulaklar O’nun çağrısına tıkanmış, duayla aydınlanan yüz kötülüğün karanlığıyla kararmaya yüz tutmuştur. Peki cehennem ateşinde kıvranan için hiç kurtuluş yok mudur?

Kurtuluş İsa Mesih’tedir. “Çünkü sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz”

Rab, kendinden pişmanlıkla af dileyen çocuklarını geri çevirmez. Bu yüzden kurtuluş her zaman vardır.

Kurtuluşun aracısı olan İsa Mesih’e güveniyor musun? Yoksa günahta ısrarcı olup, kötülüğün karanlığında yok mu olacaksın? Bütün lütuflarını ve renklerini karanlıkta yok etmeye kararlı mısın?

Haçını taşımak bu kadar zor mu? Yolun sonundaki ışığı görmeden pes mi edeceksin? Yoksa kalbindeki sese güvenip, her şeye rağmen devam mı edeceksin? Rab hiçbir çocuğunu terk etmek istemedi. Bu yüzden çarmıhta kendini, kendi çocukları için kurban etti.

Rab adaletlidir, affedicidir ve O’nun için döktüğünüz gözyaşlarının kıymetini en iyi bilendir. Rab’be hala güvenmiyor musun? O sana Eyüp’e güvendiği gibi güvenir, yeter ki sen de O’na güven! Karanlıktan çık ve renklerin Rab’bin ışığıyla birleştirip tüm görkemini imanlılara yansıt.


Gabriella T.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt