ALLAH’IN SÖZÜ: 30. PAZAR Olağan Devre (A)

Okumalar: Çıkış 22,20-26 * Mezmur 17,2-4.47.50-51 * Selanikliler’e 1,5-10 * Matta 22,34-40

Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler

O günlerdeFerisiler, İsa’nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir Kutsal Yasa uzmanı, İsa’yı sınamak amacıyla O’na şunu sordu: “Hoca, Kutsal Yasa’da en büyük buyruk hangisidir?” İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Allah’ın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte, en büyük ve birinci buyruk budur. İkincisi de buna benzer ve şudur: ‘ Komşunukendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümüve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”

***

Allah’ın Sözü üzerine derin düşünce

“Hocam, emirlerden hangisi daha önemlidir?” Kendisi için hazırlanan bu kurnazca tuzaktan kurtulmak için İsa’nın vermiş olduğu yanıt hayranlık uyandıracak kadar basittir.

Kutsal Kitap’ta yazılanları, komşuya duyulan sevgiyle Rab’be duyulan sevginin kesiştiği hayatta bir rehber ve ahlaki değer olarak bağdaştırmaktadır. Bunu söylerken birisinin korkmuşuna yardım etmesini Rab’bi sevmek kadar önemli olduğunu söylemeye çalışmaktadır. O’nun ilahi inancıyla Ferisiler ve Din Bilginlerinin  anlayışı arasındaki fark burada belli olmaktadır.

Biz kendi inançlarımız hakkında neler söyleyebiliriz? Rab hakkındaki sınırlı bilgilerimize bağlı kalarak imanımızı yaşama tarzımız neye inandığımızı gösterir. Yetersiz kalan bu davranışımız tıpkı bir karikatür gibidir. Ancak bazı Hristiyanlar için sadece birinci emrin geçerli olduğu söylenebilir, imanımızın dikey boyutu olan Peder Allah’a tapın, sosyal ve kültürel olarak da otorite ve kurallara bağlı kalın. Onlar “Duymak istediğimiz tek şey Rab, cennet, lütuf ve kutsal sırlardır” diyorlar “gerisi önemli değil!” Bazıları içinse imanın yatay boyutu olan kardeşe duyulan bağlılık, siyasetle ilgilenme ve insanlığın gelişimi için çaba gösterme gibi işler yani ikinci kural geçerlidir.

Ne yazık ki her iki yaklaşım da insan ilişkilerinde kişi konumunu her şeyin için ötesinde Rab’be, etrafındaki insanlara ve kendilerine göre algılayamaz ve tek taraflı olur. Böylelikle Allah kendisini İncil’de Peder, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ifade ettiyse de insanlar tek yönlü olarak O’na yaklaşmaktadırlar.

Kendisi gibi Rab’bin sevgisi de Kutsal Ruh tarafından üç boyutlu olarak Hristiyanların kalbine akmaktadır, böylece onlar Rab’bi kardeşlerini ve kendilerini severler. Bir başkasını kendiniz kadar sevdiğinizde Rab’bin sevgisi ortaya çıkar ve O’nun çocukları olarak bu ruhla yaşanır. Peygamberlerin ifade etmeye çalıştıkları emir bundan ibarettir.


Fra Leonardo Testa OFMConv

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt