Zor Şartlarda Çalışanların Onurlu Simgesi: Aziz Yusuf

1 Mayıs İşçi Aziz Yusuf Bayramı! Ne mutlu ki Rab’bi dinleyen Aziz Yusuf, kendisine emanet edenleri büyük bir sevinçle sorumluluğuna aldı.

Matta 1:13-14

Yıldız bilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.” Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. 

Aziz Yusuf, en zor şartlarda bile Rab’bi dinleyip, ailesini zor şartlardan kurtaran bir aile babasıydı. Ailesini bekleyen ölümcül tehlikelere karşı yılmadan savaştı. Elinde yeterli imkanlar olmamasına rağmen, tüm gücüyle çalıştı. Zor şartlarda olmasına rağmen yılmadı, her zaman Rab’be güvendi ve itaat etti. Bu yüzden Aziz Yusuf, kendi çabalarıyla geçimini sağlayan emekçilerin onuruna ve gücüne sahiptir. Bu yüzden ki emekçiler günlük işlerine başlarken Aziz Yusuf’a dua ederek ondan yardım istemenin güvenini hissedebilir. 

Dünyada birçok erkek gibi, sahip olmayacaklarını bilerek, elindeki imkanlar doğrultusunda yeniden başladı. Pes etmeden yoluna devam etti. Aziz Meryem ve kutsal bebek İsa ile birlikte Rab’bin gösterdiği yolda ilerlerken, kaderci davranmadı. Mücadelesini ve emeğini her zaman sürdürdü. 

Hayatı Yeniden İnşa Etmek

Farklı bir ülkeye giden Yusuf, her şeye sıfırdan başladı. İşine sıfırdan başlayarak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için mesleğini hiç bilmediği bir ülkede yapmaya başladı. Mısır’a Kaçış” her şeye yeniden başlamaktı. Dönüş günü gelene kadar, yaşamını Rab’bin isteği doğrultusunda yeniden inşa etmeye hazırdı. 

İşçilerin Koruyucu Azizi Aziz Yusuf, Nasıra gibi ücra bir kentte yaşayan, sıradan bir insandı. Ancak onu sıradan yapmayan bir iman ve sevgiye sahipti. Fakir ve küçük bir ev, marangozlukla geçimini sağlayan ve Tanrı iradesini uygulamakla motive olan bir aile babası…

Bir aile olmak için ihtiyaç duyulan tüm zenginlik de bunlar değil mi? Sevgi, emek ve imandan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? 

Bütün Hayatı Dua Olan Bir Adam…

Papa II. John Paul Aziz Yusuf için “bütün hayatı bir duaydı” nitelemesi yapmıştır. Gerçekten de Aziz Yusuf’un yaptıkları dışında pek bir şey anlatılmaz. Çünkü Yusuf’un yaptığı; Tanrı’nın planına uymak, Meryem ve İsa’ya bakarak, Rab’bin isteğini yerine getirmekti. Bizler Yusuf’un Meleklere ne cevap verdiği bilmeyiz. Sadece itaatkar eylemlerini görürüz. Derin bir tefekkürle ve sükunetle Rab’bin sözünü dinlemiştir. 

Tamamen itaatle Rab’be teslim olmuş, sevginin özgürlüğü içinde Meryem ve İsa’yı hayatının merkezine koymuştur. Dünyevi yoksulluğun karşısında, uhrevi bir zenginliğin huzuru içindeydi. 

Dünyanın yaratıcısı Tanrı’m,

Sen, insanın çalışmasını ve etkin olmasını kararlaştırdın.

Kendi el emeği ile Kutsal Aileyi beslemiş olan,

Koruyucumuz Aziz Yusufun şefaati üzerine

Bize, kuvvet ve sebat ver.

Böylece, verdiğin görevi, yeryüzünde yerine getirip,

Vaat edilmiş ödüle kavuşabilelim.

Bunu, Rabbimiz İsa Mesihin aracılığı ile diliyoruz.

Amin.

 

Celestina Gökçe

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt