Mesih İsa’nın Göğe Yükseliş Bayramı

Havarilerin İşleri 3-12

3İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı’nın Egemenliğine dair konuştu. 4Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs’ten ayrılmayın, Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. 5Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.»

İsa göğe alınıyor

6Elçiler bir araya geldiklerinde İsa’ya şunu sordular: «Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?»

7İsa onlara, «Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi. 8«Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.»

9İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. 10İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. 11«Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. «Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.»

 

Paskalya gününün ardından Mesih İsa 40 gün daha dünyadadır. Çeşitli şekil ve zamanlarda öğrencilerine görünerek onların imanlarını pekiştirir. Kutsal kitap bizlere bu görünüşler için yeni varoluşun ve diri olanın görünümleri olarak açıklama yapar. Bu görünüşlerden birinde Dirilmiş Olan Kilise’yi Petrus’a emanet ederek anahtarlarını verir. Paskalya sabahı Mesih diri ve yeni bir yaratılışla insanlıkla birliktedir ve bu birliktelik için yapılması gereken son eylemleri gerçekleştirmektedir. Göğe yükseliş bu nedenle son derece önemli ve gereklidir. Bu nedenle her şeyi tamamlayacak olan 40 günlük sürenin tamamlanması beklenmektedir. Bu 40 gün Mesih İsa’nın çölde denendiği süreyle eşittir ve bu süre boyunca Tanrının diri varlığı dünyada havarileri güçlendirmek ve hazırlamak için geçecektir.

Paskalyayı takip eden her 40. günde kutlanan yükseliş bayramı Perşembe günlerine denk gelmektedir. Göğe yükseliş Mesih İsa’nın Tanrı yanına dönüşü ve aynı zamanda göğe yani Tanrı’ya yükselişi olarak adlandırılmaktadır. Tanrı’nın dirilmiş Oğlu Baba’ya dönerek kurtuluşu tamamlamış ve Kutsal Ruh’un yeryüzünde üçlü birlikle beraber Tanrı halkını inşa etme planını gerçekleştirmiştir.

Göğe yükselişin ardından 10. Günde yani paskalyanın ardından geçen 50. Günde Pentekost gerçekleşir. Bu olay Kutsal Ruh’un tüm insanların üzerine inişidir. Bu olayın gerçekleşmesi ve kurtuluş planının tamamlanışı Dirilmiş Olanın göğe yükselişiyle gerçekleşir. Gerçekten de Dirilmiş Olan Mesih İsa, yeni varoluşuyla Tanrı katına yükselerek Kutsal Ruhu gönderir. Baba ve Oğul bir olarak kutsal varlıklarını Kutsal Ruh aracılığıyla dünyaya göndererek Kilise inşa edilecek ve yeryüzünde Tanrı’nın yüzü ve bedeni yaşamaya devam edecektir.

Massimilliano

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt