İzmir Başepiskopos’u Mons. Martin Kmetec’ten Pentekost Mesajı

Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. (Yh. 17,11)

Sevgili Kardeşlerim;

Bugün ve yarın, günlük Ayin litürjisinin Kutsal Sözü, Son Akşam Yemeği esnasında İsa’nın rahipsel duası üzerine derin düşünmemizi sağlıyor (Yuhanna böl. 17). İsa’nın Efkaristiya’yı kurduğu Akşam Yemeği, sofrada bir araya gelen öğrencilerini de içeren, İsa’nın Peder ile en yakın birlikteliğinin yeridir.

Öğrencilerin birliğinin tek amacı dünyanın, insan olan Mesih’i gerçek Allah ve Kurtarıcı olarak kabul etmesi; tüm insanlığın kendi varoluşunun amacını Peder Allah’ın sevgisinde bularak kurtuluşa erişmesidir. Peder’i tanımak iman edenler için sonsuz yaşamın kaynağı olacaktır. Birlik, Kilise’nin bedeni demektir.

Söz’ün Beden Alması, Peder’den gelen sevgi olan ve Oğul’un insan olmasını sağlayan Kutsal Ruh’un eseriyle gerçekleşebildi. Oğul, Peder’e olan sevgisinde, kendisinden ebediyen feragat etti, ama aynı zamanda bunu, Meryem Ana’nın bedeninde beden alıp yeryüzüne gelmekle yaptı.

Aynı şekilde Kilise’nin Kutsal Ruh’un eylemi ile doğduğunu söyleyebiliriz. Bu Ruh, İsa’nın Çarmıhtaki son nefesiyle bahşedildi ve İsa’nın Paskalya günü öğrencilerine bağışladığı da yine aynı Ruh’tur. Bu hayat Ruhu ve tarif edilemez enerji, Pentekost gününde Havariler üzerine indi.

Kutsal Ruh, tam anlamıyla “mükemmel” birlik Ruh’udur ve Kilise’nin birliğidir. Kutsal Ruh Kilise ile birlikte, Kilise’nin kendi içinde tek bir amaçla var olabilecek ilk ve en önemli muhakeme etme ölçütüdür: Dünyanın Oğul’u, beden alan Söz’ü tanıması.

Bu nedenle, az önemsiz şekillerde de olsa, hayatımızla, tanıklığımızla ve ilanımızla gerçekleştirilebilecek dünyanın kurtuluşu için herkesten kalbimizi Kutsal Ruh’a açmasını rica ediyorum.

Önümüzdeki Çarşamba günü, her zaman Kilise “olmak”, Kilise’nin bir parçası olmak anlamına gelen aylık toplantımızı yapacağız. İlgili gün, Meryem Ana Evi Kilisesi’nde, Kilise’nin ve bizim Annemiz Meryem’e yöneltilecek Tesbih duasıyla sona erecektir. Medya kanallarından yayınlanacak dualarımızı yalnızca dünyaya göstermek için bu yerde toplanmayacağız. Bu olay, her şeyden önce kendimiz için, ihtiyaçlarımız lehine ve Kurtarıcı Oğul’un Annesi ve bizim Annemiz olan Meryem ile birlik içinde gelişmemiz için bir armağandır. Böylece dünya, barışın ve evrensel birlikteliğin tek ve gerçek Tanrı’sını tanıyabilecektir.

Tüm hepimiz için Peder Allah’ın kutsaması ve Tesellici Kutsal Ruh’un inişi için yakarırken, sizleri kardeş şefkatiyle selamlıyorum.

+ Martin Kmetec, OFMConv.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt