“Allah’ın aranızda olduğunu anlayacaksınız”

Aziz Matta tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncili’nden Sözler 18,21-35.19,1

O günlerden biri Petrus İsa’ya gelip, “Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?” diye sordu.
İsa ona, “Yedi kez değil” dedi. “Yetmiş kere yedi kez derim sana.
Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında, kendisine on bin talant borcu olan bir köle getirilmiş. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurmuş. Köle yere kapanıp efendisine, ‘Bana karşı sabırlı ol! Sana bütün borcumu öderim’ demiş. Efendisi köleye acımış, borcunu bağışlayıp onu salıvermiş. Ama köle çıkıp gitmiş, kendisine yüz dinar borcu olan bir başka köleye rastlamış. Onu yakalayıp, ‘Borcunu öde’ diyerek boğazına sarılmış. Bu köle yüzüstü yere kapanmış, ‘Bana karşı sabırlı ol! Sana borcumu öderim’ diye yalvarmış. Ama ilk köle bunu reddetmiş. Gitmiş, borcunu ödeyinceye dek kalmak üzere adamı zindana attırmış. Öteki köleler, olanları görünce çok üzülmüşler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlatmışlar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırmış. ‘Ey kötü köle!’ demiş. ‘Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi Bu öfkeyle efendisi, tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etmiş.’ Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.”
İsa, bu konuşmasını bitirdikten sonra Celile’den ayrılıp Yahudiye sınırlarına, Şeria nehrinin ötesine geçti.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt