“Adını İsA koyacaksın”  

Aziz Matta Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 1,1-16.18-23
İbrahim oğlu, Davut oğlu İSA MESİH’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir: İbrahim, İshak’ın babasıydı.
İshak, Yakup’un babası; Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.
Yahuda, Tamar’dan doğan Peres ve Zara’nın babasıydı. Peres, Hesron’un babası; Hesron da Ram’ın babasıydı.
Ram, Aminadab’ın babası; Aminadab, Nahşon’un babası; Nahşon ise Salmon’un babasıydı.
Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın babasıydı. Boaz, Rut’tan doğan Obed’in babası; Obed de İşay’ın babası;
İşay da, kral Davut’un babasıydı. Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı.
Süleyman, Rehavam’ın babası; Rehavam, Abiya’nın babası; Abiya da Asa’nın babasıydı.
Asa, Yehoşafat’ın babası; Yehoşafat, Yoram’ın babası; Yoram, Uziya’nın babasıydı.
Uziya, Yotam’ın babası; Yotam, Ahaz’ın babası; Ahaz da Hizkiya’nın babasıydı.
Hizkiya, Manaşe’nin babası; Manaşe, Amon’un babası; Amon ise Yoşiya’nın babasıydı.
Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya ve onun kardeşlerinin babasıydı.
Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel’in babası; Şaltiyel ise Zerubabel’in babasıydı.
Zerubabel, Abihud’un babası; Abihud, Elyakim’in babası; Elyakim de Azor’un babasıydı.
Azor, Sadok’un babası; Sadok, Ahim’in babası; Ahim ise Elihud’un babasıydı.
Elihud, Elazar’ın babası; Elazar, Matan’ın babası; Matan da Yakup’un babasıydı.
Yakup, Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı. Meryem’den de MESİH denilen İSA doğdu.
İSA MESİH’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.
Meryem’in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi.
Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi:
“Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İSA koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.”
Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu:
“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.” İmanuel, ‘Tanrı bizimle’ demektir.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt