“Güçlü olun, korkmayın. Allah’ınız geliyor!”  Yeşeya 35,4

Aziz Luka Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 5,17-26
O günlerde İSA ders veriyordu. Celile’nin ve Yahudiye’nin bütün köylerinden ve Yeruşalem’den gelmiş olan Ferisilerle Kutsal Yasa öğretmenleri O’nun çevresinde oturuyorlardı. İSA, Rab’bin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi, şilte üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İSA’nın önüne koymaya çalışıyorlardı. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar, kiremitleri kaldırıp adamı şilteyle birlikte ortaya, İSA’nın önüne indirdiler.
Onların imanını gören İSA,
“Dostum, günahların bağışlandı” dedi.
Din bilginleriyle Ferisiler, “Tanrı’ya küfreden bu adam kim? Tek Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?” diye düşünmeye başladılar.
Akıllarından geçenleri sezen İSA onlara şöyle seslendi:
“Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa ‘Kalk, yürü’ demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…” Sonra felçli adama, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni toplayıp evine git!” dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı şilteyi topladı ve Tanrı’yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı’yı yüceltiyor, büyük korku içinde, “Bugün şaşılacak işler gördük!” diyorlardı.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt