“İSA, istediği kişileri yanına çağırdı” Markos 3,13

Aziz Markos Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 3,13-19
İSA, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler.
İSA bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır:
Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani ‘GökgürültüsüOğulları’ adını verdiği Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreya, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve İSA’yı ele veren Yahuda İskariyot.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt