“Cine tutulan adamı giyinmiş gördüler” Markos 5,15

Aziz Markos Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 5,1-20
Bir gün Celile gölünün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İSA kayıktan iner inmez, kötü ruha tutsak olan bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp O’nu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincirler ve ayak köstekleriyle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendi kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İSA’yı görünce koşup geldi, O’nun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, “Ey İSA, yüce Tanrı’nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!” dedi.
Çünkü İSA, “Ey kötü ruh, adamın içinden çık!” demişti.
Sonra İSA adama, “Adın ne?” diye sordu. “Adım Tümen. Çünkü sayımız çok” dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İSA’ya yalvarıp yakardı. Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İSA’ya, “Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim” diye yalvardılar.
İSA’nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İSA’nın yanına geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutsak olan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk, bölgelerinden ayrılması için İSA’ya yalvarmaya başladı. İSA kayığa binerken, önceleri cine tutsak olan adam O’na, “Seninle geleyim” diye yalvardı.
Ama İSA adama izin vermedi. Ona, “Evine, yakınlarının yanına dön” dedi.
“Rab’bin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.”
Adam da gitti, İSA’nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis’te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt