“Hiç kimse bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır!” Yuhanna 7,45

Aziz Yuhanna Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 7,40-53
O günlerde halktan bazıları İSA’nın sözleri işitince, “Gerçekten beklediğimiz peygamber budur” diyorlardı. Bazıları da, “Bu MESİH’tir” diyorlardı. Başkaları ise, “Olamaz! MESİH Celile’den mi gelecek?” diyorlardı. “Kutsal Yazı’da, ‘MESİH, Davut’un soyundan, Davut’un yaşadığı Beytlehem köyünden gelecek’ denmemiş midir?” Böylece İSA’dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları O’nu yakalamak istedilerse de, kimse O’na el sürmedi. Görevliler geri dönünce, başkâhinlerle Ferisiler, “Niçin O’nu getirmediniz?” diye sordular. Görevliler, “Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır” karşılığını verdiler. Ferisiler, “Yoksa siz de mi aldandınız?” dediler. “Önderlerden ya da Ferisilerden O’na iman eden oldu mu hiç? Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu halk lanetlidir.” İçlerinden biri, daha önce İSA’ya gelmiş olan Nikodim, onlara şöyle dedi: “Yasamıza göre, bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?”
[…]
Ona, “Yoksa sen de mi Celile’densin?” diye karşılık verdiler. “Araştır, bak, Celile’den peygamber çıkmaz.” Bundan sonra herkes evine gitti.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt