İstanbul Episkoposu Mons. Massimiliano’nun “İyi Çoban Pazarı” Vaazı

Paskalya 4. Pazar (C)

Giriş:

Paskalya Devresinin dördüncü Pazarı “İyi Çoban Pazarı’’ adıyla anılır.  İsa kendini, sürüsü için canını veren iyi çoban olarak tanıtıyor. Bu Pazar, tüm dünyadaki Kiliselerde “İlahi Çağrılar İçin Dua Günü’’ olarak kutlanır. Bizim yaşadığımız şu zamanlarda, hayatını Mesih’in sürüsüne hizmet etmek için feda etmek isteyen insanlar lazım. Bu nedenle bu Efkaristiya kutlamasında, Allah’ın dünyadaki hasadına işçiler göndermesi için dua etmeye çağrılıyoruz.

Bu ayinin başlangıcında, günahlarımız yüzünden, kayıp koyunlar gibi olduğumuz tüm zamanlar için Allah’tan af dileyelim…

Vaaz:

Filozof Nietzsche ünlü “Ahlakın Soy Kütüğü’’ adlı çalışmasında Hristiyan etiğini “Sürü Ahlakı’’ diye adlandırarak küçümsemiştir. Bu yazara göre: Hristiyanlık, insanları koyun sürülerine dönüştürerek yozlaştırmak suretiyle, insanı insan yapan her tutkuyu ve iradeyi yok etmiştir. Hristiyan ahlakı – Sürü Ahlakı- zayıflığı ve alçakgönüllülüğü, boyun eğmeyi ve teslimiyeti bir erdem olarak kabul eden, zayıf insanların kölelik ahlakıdır. 

Bugün insanlar, kendi kaderlerini tayin etme ve “güç’’ ideallerinden ilham alarak, kendilerini “bir koyun sürüsü olarak’’ tanımlamayı istememekteler. Bu düşünce yapısına sahip olan biz günümüz insanlarına göre, “Bir Koyun Sürüsü’’ olarak anılmayı kabul etmek çok zordur. Özgürlüğümüzü kıskanıyoruz ve İyi Çoban’ın bize gösterdiği yolları izlemektense kendi yollarımızı izlemeyi tercih ediyoruz.

İyi Çoban tasviri, özgürlüğümüzü reddetmenin değil aksine İsa’nın her bir takipçisine olan sevgisinin göstergesidir. Mesih’ in sürüsünün koyunu olmak, kendi kişiliğimizden ödün vermek demek değildir; ancak O’nun kendisini tam bir hediye olarak sunmasına kadar varan sevgisini kazanmaktır: “İyi çoban koyunları için canını verir’’ (Yu 10: 11)

Mesih’siz insanlık, amaçsızca dolaşan ve korunmasız bir sürü gibidir. Yeşaya’ nın Peygamberliğinde dediği gibi: “Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü’’ (Yeş 53: 6).  İsa’nın gelişi bu durumda bir dönüm noktasıdır. O, sürüsüne olan hassas sevgisini kendini feda ederek gösteriyor. 

Yine Peygamber Yeşaya’ nın dediği gibi: “Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarına alacak kuzuları, bağrında taşıyacak; usul usul yol gösterecek emziklilere.’’ (Yeş 40: 11)

“İyi Çoban’’ koyunlarının kurtuluşunu ve yaşamını arzulayan ve bunları kendi hayatı pahasına da olsa koruyacağını gösteren, Allah’ın sevecenliğinin sembolü olmuştur. İyi Çoban’ın sözlerinde şu temel endişeyi görebiliriz: “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.’’ (Yu 10: 28)

Fakat Mesih’in Sürüsü’nün özelliği nedir? Bu sürü hangi özellikleriyle diğer koyunlar arasında göze çarpar? “Benim koyunlarım – diyor İsa – benim sesimi duyar. Ben onları tanırım ve onlar da beni takip eder.’’ ( Yu 10: 28) Mesih’in Sürüsü İyi Çoban’ın sesiyle yönlendirilir; çünkü onlar, diğer binlercesinin arasında bu sesi tanırlar. Mesih’in sürüsünün koyunları, onları çalmak isteyen sahte çobanların kandıran sesleriyle aldatılamaz. Mesih’in Sürüsü’ nün koyunları İyi Çobanı güvenle izler. Kendi benliklerinden ve özgürlüklerinden vazgeçtikleri için değil, aksine İyi Çoban’ın tek isteğinin, sürüsünün refahı olduğunu bildikleri için onu güvenle izlerler. 

Günümüzde, İyi Çoban’ın sevgisini somut bir şekilde kendinde gösteren ve Mesih’in Sürüsü’ nün selameti için, kendi hayatını feda eden insanlara ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı her yıl bu Pazar günü, Kilise Kutsal Çağrılar için dua eder. Bugün Allah’a, Peygamber Yeremya aracılığıyla verdiği sözü yerine getirmesi için ısrarla yalvarıyoruz: “Size gönlüme göre çobanlar vereceğim; sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler.’’ (Yer 3: 15). Dünya hâlâ Mesih’i ve sevgisini tanımak için bekliyor; ama İncil’in hizmetkârları her zaman sayıca az ve yeterli değil. Maalesef, biliyoruz ki bazen Mesih’in Sürüsü içinde bile yırtıcı kurtlar saklanmaktadır. Onlar koyunlar için canını vermek yerine sürüyü parçalayıp dağıtırlar. Bir Hristiyan topluluğu olarak, Kilise Önderlerinin kutsanmaları ve yüklendikleri görevlerinde cesaret kazanmaları için dua etmekte acil bir çağrı hissediyoruz. Mesih İsa şöyle dedi: “Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle, ürünün sahibi olan Rab’ be yalvarın da ürününü kaldıracak işçiler göndersin.’’ (Lu 10: 2). İsa’nın bu davetini büyük bir ciddiyetle kabul edelim. 

Böylece günümüzde de İsa, amaçsız ve çobansız gezen insanlığa sevgisini ve şefkatini göstermeye devam edebilir.

Episkopos Massimiliano

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt