“KUTSAL RUH, size her şeyi öğretecek” Yuhanna 14,26

Aziz Yuhanna Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 14,21-26
Bu dünyadan Pederine dönmeden önce İsa Havarilerine şöyle dedi:
“Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”
Yahuda – İskariyot değil – O’na, “Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?” diye sordu.
İsa ona şu karşılığı verdi:
“Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba’nındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, KUTSAL RUH, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt