Kutsal Olmayan Şeyler Olmak †

Toplum, bize her zaman bir şeylere sahip olmamız gerektiğini empoze eder. Bir ev, birçok giysi, bir araba… Sonra bunlar daha güzel bir ev, daha lüks bir araba, daha pahalı giysilere dönüşerek bitmek bilmeyen bir istekle ilerler.

Günümüzde bilim insanları buna Affluenza adını veriyor. Yani hep daha fazlası için daha fazla çalışmak. Ruhun bir türlü doymaması tam olarak böyle bir şey aslında. Duasız oturduğumuz sofrada dinmek bilmeyen iştahımız, daha güzeline, daha iyisine ulaşmak için ayartıldığımız ihtiraslarımız; nezaket, sadelik, alçakgönüllülük ve barış niteliklerimizle zıttır.

Aziz Francis, tüm zenginliklerden vazgeçerek üzerindeki elbiseye kadar babasına bırakmıştı. Bizlerden bu beklenmiyor elbette. Ancak yaşamımıza bir iç bakış attığımızda bu alçakgönüllülük karşısında nasıl da aç gözlü göründüğümüzü fark edebiliriz.

Aziz Francis mükemmel değildir. Ancak sık sık vaaz ve dua ederek İncil’i herkesle paylaşmak istemiş ve başkalarının görüp işitebileceği bir hayat örneği olmuştur. Yapmamız gereken şey bu – Tanrı’nın başkalarına olan sevgisinin örneği olmaktır.

Sadece insanların değil, tüm yaratılışın sevgisini bizlere öğreten Francis’i her zaman hatırlamalıyız.

Her Şeyini Fakirlere Vermek Mi?

Evet, şadi birçok kişi bunu delilik olacak görecektir. Çünkü dünyevi hayatta sahip olunması gerekenlerin “şeyler” olduğu baskısı her kuşağı ele geçirdi. Bu da Şeytan’ın modern bir vesvesesi olarak düşünülebilir.

Francis kendisini Tanrı’nın hizmetine adadığında, bir Tarikat ya da kültür hareketi yaratma niyetinde değildi. Kimsenin onu takip etmek isteyeceğini düşünmemişti. Ancak Ortaçağ Avrupası’nın insanları, yoksulluğuna rağmen Francis’in yaşamı ve yaşama sevincine çok meraklıydı. Onun alçakgönüllülüğü, sadeliği ve yumuşaklığı örneği birçok kişiyi onu takip etmeye çekti. Hedefteki zamanından sadece 10 yıl sonra 5000’den fazla erkek ve kadın Fransisken hareketinin bir parçası oldu.

Aziz Francis, ilk Yaşam Kuralını üç İncil ayetine dayandırdı:

“ Mükemmel olmak istiyorsan git, sahip olduğun her şeyi sat ve fakirlere ver, cennette hazinen olur.” [Mk 10:21]. “Yolculuk için hiçbir şey almayın;  çanta, ekmek, para, fazladan giysi yok” [Lk 9:3]. “Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin ve her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” [Mt 16:24]. 1

Benliğin sadeliğinde bir yaşamı dünyevi “şeyler”e tercih etti. Evet, gerçekten Bize hayat verecek “malzemelere” ihtiyacımız yok.

Celes†ina

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt