Papa Francesco: Aile, Kilise ve Toplum

Papa Francesco’nun Aile, Kilise ve Toplum üzerine verdiği ilmihal dizisinin bir kısmını paylaşıyoruz.

“Bugün dikkatimizi aile ve Hristiyan topluluğu arasındaki bağlantıya odaklamak istiyorum. Bu, tabiri caizse “doğal” bir bağdır. Çünkü Kilise manevi bir aile, aile ise küçük bir Kilisedir (bkz. Lumen Gentium, 9).

Hristiyan topluluğu, tüm insanlar arasındaki kardeşliğin kaynağı olarak İsa’ya inananların yurdudur. Kilise; halklar arasında erkeklerin ve kadınların, babaların ve annelerin, oğulların ve kızların tarihinde ilerler. Rab için önemli olan tarih budur. Dünyevi güçlerin büyük olayları tarih kitaplarına yazılır ve orada kalırlar. Ancak insan sevgilerinin tarihi, doğrudan Tanrı’nın kalbinde yazılmıştır ve sonsuza kadar kalan bir hikayedir. Burası hayatın ve inancın yeridir.

Aile, bu hikayeye başlamamızın yeridir. Yeri doldurulamaz, silinmez. Ailede başlayan bu dolu yaşam hikayesi sadece cennette sonsuza kadar Tanrı’nın takdiriyle sona erecektir. Bu yüzden aile çok önemlidir.

Tanrı’nın Oğlu, insanlık tarihini bu şekilde öğrendi ve onu sonuna kadar götürdü (İbraniler 2:18; 5,8). İsa’yı ve bu bağın işaretlerini düşünmek için onun yaşamına geri dönmek güzel! Bir ailede doğdu ve orada “dünyayı öğrendi”: Bir dükkan, dört ev, küçük bir yokluk köyü. Yine de, bu deneyimi otuz yıl boyunca yaşayan İsa, insanlık durumunu özümseyerek, onu Baba ile olan birlikteliğine ve kendi havarisel görevine davet etti.

Daha sonra Nasıra’dan ayrılıp ilahi görevine  başladığında, İsa, çevresinde bir topluluk, bir “meclis”, yani bir halk çevresi oluşturdu. “Kilise” kelimesinin anlamı budur.

İncillerde, İsa’nın topluluğu bir aile, hem de konuksever bir aile biçimini alır. Özel, kapalı bir mezhep değildir. Orada Petrus ve Yuhanna, aynı zamanda aç ve susuz kalan yabancılar, zulme uğramış ve günahkarlar, vergi tahsildarları, Ferisiler ve daha nice kalabalıklar da vardır.

Ve İsa, hayatında artık Tanrı ile karşılaşmayı beklemeyenlerle bile konuşmaktan asla vazgeçmez. Herkesi hoş karşılayıp onlarla birlikte ilerler.  Bu, Kilise için güçlü bir derstir! Öğrencilerin kendileri, bu toplulukla, Tanrı’nın misafirlerinden oluşan bu aileyle ilgilenmek üzere seçilmişlerdir.

İsa’nın meclisinin bu gerçeğinin bugün hayatta kalması için, aile ile Hristiyan topluluğu arasındaki ahdin yeniden canlandırılması zorunludur. Ailenin ve cemaatin, nihai kaynağını Tanrı’nın kendisinde bulan sevgi birliğinin gerçekleştiği iki yer olduğunu söyleyebiliriz.

Gerçekten İncil’e göre bir Kilise, ancak kapıları her zaman açık olan bir karşılama evi şeklinde olabilir. Kiliseler, cemaatler, kurumlar, kapıları kapalı müzeler olmamalıdır.

Ve bugün, bu çok önemli bir ittifak. “İdeolojik, finansal ve politik” güç merkezlerine” karşı, “dayanışma ve katılıma dayalı, insani sıcaklıkla zengin bu müjdeleyici sevgi merkezlerine” umutlarımızı ve affediciliğimizi yerleştiriyoruz (Pont. Cons. Per la Famiglia, JM Bergoglio’nun öğretileri – Papa Francis, aile ve yaşam 1999-2014 , LEV 2014, 189)

Aile ve Hristiyan topluluğu arasındaki bağın güçlendirilmesi bugün vazgeçilmez ve acildir. Elbette bu ahdi yenilemek için akıl ve cesareti yeniden keşfetmek için cömert bir iman gerekir. Aileler bazen “Baba biz fakir bir aileyiz ve biraz da harap bir aileyiz”, “Beceriksiziz”, “Evde zaten çok sorunumuz var”, “Baba bizde yok” diyerek geride duruyorlar. Bu doğru. Ama kimse buna layık değil, kimse buna bağlı değil, kimsenin gücü yok! Tanrı’nın lütfu olmadan, hiçbir şey yapamazdık.

Her şey bize verildi, özgürce verildi! Ve Rab bir mucize yapmadan asla yeni bir aileye gelmez. Kana’daki düğünde ne yaptığını hatırlayalım! Evet, Rab, eğer kendimizi onun ellerine bırakırsak, mucizeler yapmamızı sağlar – ama o günlük mucizeler! – Rab oradayken!

Elbette Hristiyan cemaati de üzerine düşeni yapmalıdır. Örneğin, fazla yönlendirici ve fazla işlevsel tutumların üstesinden gelmeye çalışmak, kişiler arası diyaloğu, karşılıklı bilgi ve saygıyı destekler. Aileler inisiyatif alır ve değerli hediyelerini topluma getirme sorumluluğunu hissederler. Hepimiz, Hristiyan inancının herkesle paylaşılan açık yaşam alanında oynandığının farkında olmalıyız. Aile ve cemaat, tüm toplum için daha komünal bir yaşam mucizesini gerçekleştirmelidir.

Kana’da, “iyi öğütlerin annesi” olan İsa’nın Annesi vardı. Onun sözlerini dinleyelim: “Size ne derse onu yapın” (Yuhanna 2,5).

Sevgili aileler, sevgili mahalle toplulukları, bu Anne’den ilham alalım. İsa’nın bize söylediği her şeyi yapalım ve kendimizi mucizenin, her günün mucizesinin karşısında bulalım! Teşekkürler.

© Telif Hakkı – Libreria Editrice Vaticana

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt