Ölülerin Ruhları için Endüljans

Bir kişi günah işlediğinde, suç ve ceza yükümlülüğü altına girer. Aslında, her günah Allah’a karşı işlenen bir suçtur ve hayat boyu ödenmesi gereken kefarete de neden olur.

Günahların İtirafı Kutsal Gizemi aracılığı ile, Rab sonsuz merhameti sayesinde bize günahlarımızın affını bağışlar. Ama, O’nun adaleti günahın kefaretini gerektirir. Yani günahın, hayat boyu ortaya çıkan sonuçlarının yeterli bir şekilde onarılması gerekir. 

Bazı günahların kefareti doğrudan ödenebilir. Örneğin, hırsızlık günahı işlendiğinde, çalınan şey iade edilmelidir. Doğrudan kefareti ödenemeyen günahlar ise dua ve hayır işleri ile telafi edilir. Yaşarken kefareti ödenmeyen günahların kefaretiyse Araf’ta ödenir.  Ölülerin ruhları Cennet’e gitmeyi beklerken, hayat boyu işledikleri günahların sonuçlarından Araf’ta arınırlar. 

Kilise, Mesih İsa’nın bizim için ödediği Kefaret olan Kurtarış hazinesinden, Azizlerin Birliği sayesinde; yani Azizlerin gerçekleştirdiği tüm iyi işlerle; yaşayanlara ve ölmüş olanlara, günahın zaman içinde ortaya çıkan sonuçlarının kefaretini ödeme imkânı sunar. İşte buna endüljans denir. Endüljans, kefaretin tamamı ödendiğinde, genel endüljanstır; ancak kefaretin bir bölümünün ödenmesi söz konusuysa bu kısmi endüljans olarak adlandırılır. 

Kilise, 1-8 Kasım tarihleri arasında, Araf’taki ruhlara yardım etmek için, Mesih’in Kefareti ve Azizlerin sevaplarından yararlanır. Efkaristiya’daki Komünyon’un Lütfunu layıkıyla aldığımızda sunacağımız yardım ile genel endüljans almak, yani bir ruhun günahlarının kefaretini tamamen ödemek mümkündür. 

Bu günlerde genel endüljans almak için gerekenler şu şekildedir: 

  1. Kendinizi günahtan, hatta küçük günahlardan da uzak tutmaya kararlı olmak; 
  2. Günahların affını alabilmek için İtiraf Kutsal Gizemi yoluyla işlenen günahları itiraf etmek (belirtilen günlerden hemen önce, bu günler boyunca ya da hemen sonra yapılabilir); 
  3. Mesih ile birlik içinde olabilmek için Efkaristiya’da Komünyon’u layıkıyla almak;
  4. İman’ı canlandırmak için iman ikrarını (Büyük İman Duası / Credo) söylemek; 
  5. Kilise ile olan derin bağı ortaya koymak üzere, Kilise’nin ihtiyaçları için Papa’nın niyetine göre dua etmek; 
  6. Bir mezarlığı, ya da bu mümkün değilse, bir kiliseyi ziyaret edip ölüler için dua etmek. 

Yukarıda belirtilen koşullardan biri eksik olduğunda, alınan endüljans, kısmi endüljans olacaktır. 

Ölmüş olan kardeşlerimize dua ederek yardım edelim. Bu, Pederimiz Allah’ı hoşnut eden büyük bir sevgi eylemidir. 

 

İstanbul Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun Ölüleri Anma Günü Mesajı

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt