Tesbih Duası

Tesbih duası İncil’den kaynaklanmaktadır. Onu çektiğimiz zaman, İncil’deki kelimelerle Meryem Ana’ya dua ediyoruz. İncil’de şunları okuyoruz: “Cebrail Melek Meryem Ana’nın yanına girip dedi:‘Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir’.” (Luk 1, 28) Elizabet ise, Meryem ana Tarafından ziyaret edildiği zaman, ona dedi: “Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa.” (Luk 1, 42) Biz de, tesbih duasını çektiğimiz zaman, Meryem Ana’yı Cebrail Meleğin ve Elizabet’in kelimeleriyle selamlıyoruz.

***

Tesbih duasını çektiğimiz zaman Mesih İsa’nın ve Meryem Ana’nın hayatlarındaki olayları hatırlayıp düşünürüz onları derince düşünürken Mesih İsa’nın ve Meryem Ana’nın sevinçlerini, kederlerini ve gökteki görkemlerine iştirak ediyoruz.

***
Tesbih duasını çektiğimiz zaman yalnız Meryem Ana’ya değil, onun aracılığıyla ve onunla birlikte özel olarak Allah’a ve Mesih İsa’ya dua ediyoruz.

Söylenecek dualar:

Göklerdeki Pederimiz,
Adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin,
Göklerde olduğu gibi,
Yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver;
Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
Sen de bağışla suçlarımızı. 
Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin.

Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem,
Rab seninledir.
Kadınların en mübareği Sen’sin
Ve mübarektir Sen’in evladın İsa.
Aziz Meryem, Allah’ın annesi, 
Biz günahkârlar için 
Şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

Peder’e, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin. 

SEVİNÇLİ OLAYLAR

 1. Meleğin Meryem Ana’ya Mesih İsa’nın kendisinden doğacağını müjdelemesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Meryem Ana’nın Mesih İsa’ya hamileyken kuzeni Elizabet’i ziyaret etmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın doğuşu.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın mabette Allah’a sunulması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. On iki yaşındayken Mesih İsa’nın mabette kaybolması ve bulunması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

IŞIK OLAYLARI

 1. Mesih İsa’nın Ürdün Nehri’nde Vaftizi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın Kana düğününde kendini açıklaması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın tövbeye daveti ile Allah’ın Krallığını ilan etmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın görünüm değiştirmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın Efkaristiya’yı kurması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

KEDERLİ OLAYLAR

 1. Mesih İsa’nın Getsemani denilen zeytinlikte can çekişmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın Kırbaçlanması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın başına dikenlerden örülü bir taç konulması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın Golgota’ya kadar haçı taşıması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın haçın üzerinde ölmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

ŞANLI OLAYLAR

 1. Mesih İsa’nın öldükten sonra dirilişi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Mesih İsa’nın göğe çıkması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Kutsal Ruh’un Havarilerin Üzerine inmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Meryem Ana’nın Göğe alınması.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

 1. Meryem Ana’nın Göğün ve yerin kraliçesi olarak yüceltilmesi.

(Göklerdeki Pederimiz, on Selam Sana, Peder’e Ogul’a)

AÇIKLAMALI TESBİH DUASI

Meleğin Meryem’e Müjdesi

“Bugün, Sözünü dinleyecek misiniz?(Mez 95,7)
Dünya, birisinin Allah’a evet demesini bekledi. Meleğe;
Meryem “Evet” dedi, içten, coşkulu, dolambaçsız ve dönüşsüz bir evet.
Meryem, Allah’a cevap veremeyen zavallı günahkâr bizler için cevap verdi.
Allah’ın ve bizim annemiz oldu. Kilisenin annesi oldu. Her Hıristiyan sessiz dinlemeyle Söz’ün taşıyıcısı oluyor.
Bizim saydamlığımızın, Söz’e dünyada parlayıp yayılmasına olanak tanıması için dua edelim.

Meryem’in Kuzeni Elizabet’i ziyareti

“Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi ?” (Luk 1,42)
Rahminde Mesih’i, taşıyan Meryem, Kilise’nin annesi, bizim de annemizdir. Meryem, Müjde’yi taşıyan ilk misyoner oldu. Elizabet’e : “Rab, benim için büyük işler yaptı” diyecek. Rab; Meryem için harikalar yapıyor. Meryem kendi eylemlerini değil, Mesih İsa’nın eylemlerini yapıyor. Mesih İsa’nın içtenliğiyle Elizabet’i ziyaret ediyor, İsa için ve O’nda yaşayacaktır.
Allah’a, yüreklerimizi imanın değerlerine açması ve onları yaşamda aktarmamıza güç vermesi için dua edelim.

Mesih İsa’nın doğumu

“Gece, adını hatırlarım” (Mez 119,55)
Ebedi Allah, zaman içinde beden aldı. Gücü sınırsız olan Allah, bu küçücük çocuktur. Hiçbir şeyin içeremeyeceği Allah, Meryem’in kollarındadır. Meryem, insanlığının yoksulluğunda Allah’ı, tüm insanlığın kurtarıcısı İsa’yı, dünyaya getirdi.
Kilise’nin, alçak gönüllülüğünün ve her kültürün ve her insansal durumunun dilini bulması için Allah’a dua edelim.

Mesih İsa’nın Tapınakta Allah’a sunulması

“…Yasa’nın buyruklarını yerine getirmek için küçük çocuğu Rabbe getirdiler…”( Luk 2,22) 
Bugün, Allah’ın Oğlu Baba’sına tapınağında sunuluyor. Bizim Kilisemizde Allah’a sunacağımız ne vardır? Yanan bir mum mu?  Evet, ve bu mum imanımıza tanıklık etmektedir. Bize, Bakire Meryem’in kollarında dünyanın nuru, olan Oğlu’nu taşıyarak Tapınağa gittiği ayin alayını hatırlatıyor. Bu gizemde,  Kilise için sorumluluk payımızı düşünüyoruz.
Kendimizi ve tüm insanları Mesih İsa’nın İncil’iyle aydınlatması için Allah’a dua edelim.

Mesih İsa’nın Tapınakta bulunuşu

“Belki biri ruhumun sevdiğini görmüştür” (Ezg 3,3)
İsa; Yasa Bilginlerini eğitirken, Meryem O’nu kaybettiğini sanıyordu. Ya biz? Kusurlarımızla İsa’yı bunca kez kaybettiğimiz halde O’nu aramaya hiç acele etmemiş günahkârlar için, ne büyük bir utanç. O’nu öyle sık kaybetmekten ne kadar az acı çekiyoruz.
Kendisinden ayrılmış insanları kendine çekmesi için Allah’a dua edelim.

İsa’nın Ürdün nehrinde vaftizi

“Senden hoşnudum” (Mar 1,11)
İsa, sesini işittiren Baba’dan Sevgili Oğlu’m diye çağrılıyor. Güvercin suretindeki Ruh, tanıklığı doğruluyor. Kutsal Üçlü-Birlik, tüm dünyaya beyan ediliyor. Ve Allah’ın Oğlu’na teveccühü, kardeşleri olan tüm insanlara aktarılıyor. Kilise Allah’ın kayrasından yaşamak isteyen tüm insanları kendine çağırıyor.
Allah’tan, bizi; Oğlu’nun sevgisinde korumasını dileyelim.

Kana’daki düğün

“Sen iyi şarabı şimdiye dek sakladın” (Yu 2,10)
Eski Antlaşmanın şarabı tadını yitirmişti ve insan çöküyordu. Yeni Antlaşmadaki şarap onu canlandırdı. Yeni Antlaşma, bizi ilgilendiren Antlaşma, lütfunu vererek, bizi yaşamla barıştırıyor. Allah, bize yaşamı veriyor ve Kilise onun görünür imgesidir. Şaraba dönüşen su, dünyaya ve Mesih’i kabul eden insanlara,  getirdiği dönüşümü simgeliyor.
Bize yaşamın tadını vermesi için Allah’a dua edelim.

Tövbe’ye çağrı

“Çünkü adımın sevgisi için günahlarını affeden benim. Günahlarını hatırlamıyorum” (Yşa 43,25).
Ferisiler ve diğerlerinden birçoğu İsa’ya kin besliyordu ve Baba’sının işini bozmayı deniyorlardı. Fakat İsa Baba’nın ona verdiği işi, bizi bağışlama işini, yarıda bırakmadı. Çünkü bizi sevmekten hiç caymadı.
Bizi merhametinin tanıkları kılması için Allah’a dua edelim.

Mesih İsa’nın nurlu görünüşü

“Yüzü güneş gibi parladı” (Mat 17,2)
İsa’nın ardındaki yaşamın sadece mücadelesi ve sınanmaları yoktur, tesellileri de vardır. Ve şekil değiştiği Tabor dağından, Haçlı Tepeye İsa’yla gitmek varsa, İsa ile birlikte Haçlı Tepeden Tabor dağına dönüş de vardır. Cennet’in bildirisi oradadır.
Allah’ın, yaşamın zorlukları karşısında bize yüzünü göstermesi, varlığını hissettirmesi için dua edelim.

Efkaristiya’nın kuruluşu

“İsa, dünyadaki kendisine ait olanları sevmiştir, sonuna kadar da sevdi.” (Yu 13,1)
Evrenin Efendisi, Allah, bir ayin ekmekçiği şeklinde saklanacak kadar kurtuluşumuz için kendini alçaltıyor. Ve kendini bu küçük Ayin Ekmekçikte açıklıyor. Allah’ın gerçek ululuğu budur. Kilise’de bize verdiği iyiliği, benzeri olmayan iyiliği bundandır.
Allah’tan Efkaristiya’da kendini belirten sevgi’sinin sonsuz armağanını anlamamızı sağlaması ve bizi Kilise’nin birlikteliğinde koruması için dua edelim

Çile

“Derin acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti” (Luk 22,44)
Allah’tan ne kadar şeyler diliyoruz. Gereksinimlerimiz o denli büyüktür ki. Oysa İsa sadece bir şey istiyordu: Allah’ın isteğinin gerçekleşmesini. Evet, Allah’tan dileyelim, fakat şu diğer duayı da eklemeyi unutmayalım , “Yine de benim değil, senin isteğin olsun.”
Allah’tan denemede yaşayanlara sevgisini hissettirmesini, tinsel, ahlâki ve bedensel acılar çekenlerin acılarını  dindirmesini isteyerek dua edelim. 

Kırbaçlanma

“Bağım için yaptıklarımdan başka yapılacak ne vardı ?” (Yşa 5,4)
Oğlun’u bize veren Allah daha başka ne verebilirdi? Ve O’na acı çektirdik. Acıların bir anlamı varsa, İsa’nın çektiği acılar yürek sertliğimizi bize açıklasın ve adaletsizliklerimiz nedeniyle tövbe gözyaşları yağdırsın.
Sevgi eksikliğimizden pişmanlık duymamız için Allah’a dua edelim.

Mesih İsa’nın başına dikenli taç’ın koyulması

“İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi gerekir” (Luk 9,22)
Hor görülme ve küçük düşürülme durumları çekilemez. Ancak bizi İsa’ya yaklaştıracaklarsa, gerçekten İsa ile birlikte yaşanan bu durumlar, sevgisinin merkezi olan, İsa’ya birleşmiş olmamızdan dolayı her şeyi çekmemizi sağlayan,   sabrının sırrına girişimizi sağlar.
Allah’tan, işkence edilen tüm Hıristiyanlara, kendisiyle birlik içinde kalma lutfunu vermesi için dua edelim.

Haç Yolu

“Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin”(Mat 16, 24) 
İsa kendi acılarını düşüneceğine, sadece acılarını paylaşanları teselli etmeyi düşünür görünüyor. Bu zaten onun tek kaygısıdır, hatta onu tek görevi olarak gördü. Allah’ın bizler için çektiğini görünce duygulanmamak mümkün mü?
Allah’ın taş yüreklerimizi et yüreklerle değiştirmesi için dua edelim.

İsa’nın haç üzerinde ölümü

“Canımı kimse alamaz, onu kendim veririm” (Yu 10,17)
İsa, Haçı üzerinde yaşamının en büyük yalnızlığını yaşadı. Bu nedenle o anda işlerinin en büyüğünü, tüm mucizelerine ve harikalarına üstün eylemini gerçekleştirdi. Başka yerde aramayın, bu işten üstün bir iş hiçbir yerde, hiçbir zaman olmadı.
İsa’nın kurbanlığı sırrının, tüm insanları Baba’ya çekmesi için dua edelim.

İsa’nın dirilişi

“İnanıyorsan Allah’ın görkemini göreceksin” (Yu 11,40).
Allah’ın dünyayı aydınlattığı bu kutsal geceden sonra, ebediyetin kapıları O’na inananlara açılmıştır. Bu kutsal gecede, yaşamının ve yüceliğinin tanıklığını yapmamız için Allah bizi evlatları olarak kabul etti.
Allah’tan bizi dirilmiş Mesih’in şanıyla aydınlatması için dua edelim.

İsa’nın göğe çıkması

“Dünyanın dört bucağında benin tanıklarım olacaksınız” (İşl 1,8)
Allah’ın armağanları isteklerimizle sınırlı olsaydı tutuculuğa ve iç kapanmaya mahkûm olurduk. Oysa İsa, Baba’sının şanında, gerçekten yaratılmış olduğumuz tasarıya uygun, tanıkları, ateşli ve sınır bilmez tanıkları olmamızı sağlıyor.
Allah’tan bizi İsa’nın ardından gitmeye çağırması ve dirilişinin tanıkları kılması için dua edelim.

Pentekost

“Size ruhumu vereceğim” (Hez 36,27)
Allah ve tüm göksel varlıklar ancak Kutsal Ruh’un aracılığıyla bilinebilir. Allah’ın insanlara ancak Kutsal Ruh’ta bilebileceğimiz sonsuz bir sevgisi vardır. Kutsal Ruh alçakgönüllülük, esenlik ve dürüstlüktür.
Allah’ın bize Kutsal Ruh’u vermesi için dua edelim.

Bakire Meryem’in göğe alınması

“Allah alçakgönüllüleri yüceltir… Rabbe şükran ezgileri söyleyin” (Mez 115,6-7)
O, Allah’lığın Tapınağı, Allah’ın Tahtı, Allah’ın Kenti, Yüceler Yücesinin Tapınağıdır. Allah, Meryem için harikalar oluşturdu, Meryem’i bir harika yaptı. Allah’ın, çocuğu olduğu için, O’nu sevdiği için Meryem’i doluluğa eriştirdi. Allah tüm çocuklarını doluluğa eriştirmek ister.
Allah’tan, Meryem’i verimli kıldığı gibi, bizleri de verimli kılması için dua edelim.

Meryem’e taç giydirilmesi

Rab, lütuf ve yücelik sağlar” (Mez 84,11)
Meleğin, Meryem’e müjdeyi getirdiğinde başlayan büyük görünümün sonudur. İsa ve annesinin sırlarından geçen tek bir sevgi akışıdır. Bize Allah’ın kurtuluşumuz için tasarısını hatırlatır. Başlangıç en sıkı samimiyette, sonucu göklerin şanındadır.
Allah’tan Meryem’i tanımamızı sağlaması için dua edelim.

Peder Dominique Barre’den

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt