Kutsal Ayin

GİRİŞ DUALARI

İlahi veya giriş duası. Cemaat ayağa kalkar.

R. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına.
C. Amin.
R. Rabbimiz Mesih İsa’nın lütfu, Peder Allah’ın sevgisi ve birlik sağlayan Kutsal Ruh’un kudreti daima sizinle beraber olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
Rahip müminleri tövbe etmeye davet eder. 

R. Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Allah’tan af dileyelim.

R.C. Her şeye kadir Allah’a ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. Gerçekten günah işledim. Bu nedenle Bakire Meryem Anaya, Meleklere, bütün Azizlere ve size kardeşlerim yalvarıyorum, benim için Rabbimiz Allah’a dua ediniz.

R. Her şeye kadir Allah bize merhamet etsin, günahlarımızı affetsin ve bizi ebedi hayata kavuştursun.
C. Amin.

R. Rabbim, bize merhamet eyle.
C. Rabbim, bize merhamet eyle.
R. Mesih İsa, bize merhamet eyle.
C. Mesih İsa, bize merhamet eyle.
R. Rabbim, bize merhamet eyle.
C. Rabbim, bize merhamet eyle.

R. C. Göklerdeki yüce Allah’a övgüler olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara barış gelsin. Seni överiz, Seni yüceltiriz. Sana ibadet ederiz. Sana hamdederiz. Yüce Allah, Göklerin Kralı, her şeye kadir Peder Allah, sonsuz şanın için sana şükrederiz.

Mesih İsa, biricik Oğul, Yüce Allah, Allah’ın kurbanı, Pederin Oğlu, dünyanın günahlarını kaldıran Sen, bize merhamet eyle.

Dünyanın günahlarını kaldıran sen, dualarımızı kabul eyle. Yüce Allah’ın sağında oturan Sen, bize merhamet eyle. Çünkü yalnız sen kutsalsın, yalnız Sen Rabbimizsin, yalnız Sen yücesin. Ey Mesih İsa, Kutsal Ruh’la birlikte Peder Allah’ın şanındasın. Amin.

AÇILIŞ DUASI

Rahip cemaatin adına o güne ait duayı söyler. Cemaat ayağa kalkar. Rahip cemaatin adına o güne ait duayı okur.
R. Dua edelim: /…/ Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden, Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

TANRI’NIN SÖZÜ – KUTSAL KİTAP’TAN OKUMALAR

Cemaat oturur

BİRİNCİ OKUMA
O. İşte, Rabbin sözleri.
C. Rabbim, sana şükürler olsun.

İKİNCİ OKUMA
O. İşte Rabbin sözleri.
C. Rabbim, sana şükürler olsun.
Cemaat ayağa kalkar.

Alleluya! Alleluya!
Okuyucu kısa bir okuma yapar.
Alleluya!

İNCİL

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz… tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler.
C. Rabbimiz Mesih İsa, sana övgüler olsun.
Rahip İncil’i okuduktan sonra şöyle der: 
R. Dinlediğiniz bu kutsal sözler için Rabbe şükredelim.
C. Rabbimiz Mesih Isa, sana şükürler olsun.

VAAZ
Rahip yapılan okumaları veya günün önemini anlatan bir konuşma yapar. Bu okuma sırasında cemaat oturur. 

BÜYÜK İMAN AÇIKLAMASI
*Cemaat ayağa kalkar.

R. C. Bir tek Allah’a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah’a inanıyorum.

Tüm asırlardan önce Peder’den doğmuş olan, Allah’ın biricik Oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Allah’tan Allah, Nur’dan Nur, gerçek Allah’tan gerçek Allah’tır.
Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey O’nun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruh’un kudretiyle, Bakire Meryem’den vücut alıp insan olmuştur.

Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve Kutsal yazılara göre üçüncü gün dirilmiştir. Göğe çıkmış ve Peder’in sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığı son bulmayacaktır.

Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve
Oğul’dan çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum.

Havarilerin inancına dayanan, katolik ve kutsal olan tek Kilise’ye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin.

İMAN VAATLERİ

R. Sevgili Kardeşlerim: Yüce Allah, Rabbimiz Mesih İsa’nın Pederi, her şeye kadir Allah su ve Kutsal Ruh sayesinde bizi ebedi ölümünden kurtardı ve ilahi hayata kavuşturdu. Yüce Allah’a, bizi kurtaran Oğlu Mesih İsa’ya ve onun kutsal Kilisesine imanımızı belirtelim ve kuvvetlendirelim.

R. Allah’ın evlatların özgürlüğü ve sevgi içinde yaşamak için, günahtan vazgeçiyor musunuz?
C. Evet, vazgeçiyoruz.
Günahın egemenliğinden kurtulmak için, günaha götüren her şeyden vazgeçiyor musunuz?
C. Evet, vazgeçiyoruz.
R. Mesih İsa ile birlikte yaşamak ve onun izinde yürümek için günahın kaynağı olan Şeytandan vazgeçiyor musunuz?
C. Evet, vazgeçiyoruz.
R. Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye kadir Peder olan tek Allah’a inanıyor musunuz?
C. Evet, inanıyoruz.
R. Onun biricik Oğlu, Bakire Meryem’den doğmuş, ıstırap çekmiş, gömülmüş, ölüler arasından dirilmiş olan ve Pederin sağında oturan Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyor musunuz?
C. Evet, inanıyoruz.
R. Kutsal Ruha, kutsal, Katolik Kilise’ye, Azizlerin birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve ebedi hayata inanıyor musunuz?
C. Evet, inanıyoruz.
R. Su ve Kutsal Ruh’la bize yeni bir hayat veren ve günahlarımızı affeden, Rabbimiz Mesih’in Pederi, her şeye kadir Allah, bizleri Mesih İsa’nın sevgisi içinde korusun ve sonsuz hayata kavuştursun.
C. Amin.

YAKARMALAR – CEMAATİN DİLEKLERİ

EKMEĞİN VE ŞARABIN SUNULMASI

R. Ey Rabbimiz, bütün evrenin Tanrısı, sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği bize sen verdin. Onu yüce Haşmetine sunarız. Bu ekmek bizler için hayat ekmeği olacaktır.
C. Şimdi ve her zaman Allah’a şükredelim.
R. Ey Rabbimiz, bütün evrenin Tanrısı, sana şükrederiz; çünkü asmanın ve insan emeğinin ürünü olan bu şarabı bize sen verdin. Onu yüce Haşmetine sunarız. Bu şarap bizler için ebedi hayatın kaynağı olacaktır.
C. Şimdi ve her zaman Allah’a şükredelim.

Rahip ellerini yıkarken alçak sesle şu duayı söyler: 
R. Rabbim, tüm suçlarımdan beni yıka ve her günahtan beni arıt.

R. Kardeşlerim, Allah’ın benim ve sizin kurbanınızı sevgiyle kabul etmesi için, hep beraber dua edelim.
C. Allah, kendi adının şanı ve yüceliği, bizim ve tüm Kilise’nin iyiliği için senin ellerinden bu kurbanı kabul etsin.

ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Rahip adaklar üzerine o güne ait özel duayı söyler.
R. /…/Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
*Cemaat ayağa kalkar. 

ŞÜKRAN DUASI

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Kalplerimizi Allah’a yükseltelim.
C. Kalplerimiz Rab iledir.
R. Rabbimiz Allah’a şükredelim.
C. Gerçekten bu doğru ve gereklidir.

Rahip o güne ait duayı ettikten sonra, cemaatle birlikte şunu söyler:
R. C. Kutsal, Kutsal, Kutsal, evrenin Tanrısı. Gökler ve yerler şanınla doludur. Hosanna göklerdeki yüce Allah’a. Rabbin adına gelen yüceltilsin. Hosanna göklerdeki yüce Allah’a.

*Cemaat diz çöker.

[EPIKLESİS]
R.R. Rabbimiz, gerçekten sen kutsalsın
ve her mükemmelliğin kaynağısın.
Sana yalvarıyoruz, Allah’ım,
bu adakların Rabbimiz
İsa Mesih’in bedeni ve kanı olmaları için,
onları Kutsal Ruh’un kudretiyle kutsal kıl.

Rahip Kilise’nin adına Kutsal Ruh’unu göndersin diye ebedi Allah’a yalvarır [Epiklesis]. 
Dönüşme sözlerinin vasıtasıyla ve Kutsal Ruh’un gücüyle İsa Mesih Efkaristiya’da hazır bulunur. Gerçek Tanrı ve gerçek insan olan Mesih bütünüyle bizler için mevcut durumdadır. 
* Efkaristiya Mesih’in Paskalyasının anısı olduğundan, bir kurbandır.
* Efkaristiya ölümden dirilen İsa’nın paskalya sofrasıdır. 
*Efkaristiya Kilise’nin ve cemaatin birliğinin en büyük işaretidir. Bu birlik evharistiyanin şartıdır.

MESİH İSA’NIN SON YEMEKTEKİ SÖZLERİ [INSTITUTIO]

R. R. Mesih İsa ele verilip, kendi iradesiyle ölüme doğru yürüdüğü zaman, ekmeği aldı, sana şükrederek onu böldü ve Havarilerine vererek şöyle dedi:

ALINIZ VE HEPİNİZ YİYİNİZ;
BU, SİZİN İÇİN KURBAN EDİLEN,
BENİM BEDENİMDİR.

Aynı şekilde, yemekten sonra, şarap kupasını aldı, tekrar sana şükretti, onu Havarilerine vererek şöyle dedi:

ALINIZ VE HEPİNİZ BU KUPADAN İÇİNİZ;
BU, BENİM KANIMDIR,
YENİ VE EBEDİ AHDİN KANIDIR.
O, GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI İÇİN,
SİZİN VE BÜTÜN İNSANLAR UĞRUNA DÖKÜLECEKTİR.
BUNU BENİ ANMAK İÇİN YAPINIZ.

*Cemaat ayağa kalkar.
[ANAMNESIS]

(1) R. İmanın gizi büyüktür.
C. Rabbimiz Mesih İsa, senin ölümünü anıyoruz, dirilişini kutluyoruz ve şanlı gelişini bekliyoruz.
(2) R. Bu kutsal ekmeği yerken ve bu kupadan içerken, imanımızın gizini kutluyoruz.
C. Rabbimiz Mesih İsa, senin ölümünü anıyoruz, dirilişini kutluyoruz ve şanlı gelişini bekliyoruz.
(3) R. İmanımızın gizini belirtelim.
C. Rabbimiz Mesih İsa, ölümünle ve şanlı dirilişinle dünyayı kurtardığın gibi bizleri de kurtar.

R. Allah’ım, Oğlu’nun ölümünü ve dirilişini anarak, bu ebedi hayatın ekmeğini ve kurtuluş kupasını, sana sunarak şükrediyoruz; çünkü huzurunda sana hizmet etmeye bizleri layık gördün. Alçak gönüllülükle sana yalvarıyoruz; Mesih İsa’nın bedenini ve kanını paylaştığımız zaman, Kutsal Ruh’un kudretiyle hepimizin toplanmasını ve birlik içinde yaşamasını sağla.

R. Bütün dünyaya yayılmış olan Kilise’ni hatırla Rabbim, Papa… Hazretleri, Episkoposumuz … ve senin hizmetinde bulunanlarla birlikte, Kilise’ni sevginle güçlendir.
(Ayin ölüler için yapılırsa, şu özel dua eklenebilir:)
Allah’ım, bu dünyadan aldığın ve yanına çağırdığın kulun… hatırla. Mademki kulun….. Oğlu’nun ölümü ile vaftiz edilmiştir, Mesih İsa’nın bedenlerimizi kendi ilahi bedenine benzeteceği kıyamet gününde, onu da ebedi hayata kavuştur.

Diriliş ümidi içinde ölmüş olan kardeşlerimizi ve merhametine sığınmış olan tüm ölülerimizi hatırla Rabbim. Onları cennete kabul eyle ve ebedi nura kavuştur.

Hepimize merhametini göstermeni diliyoruz. Allah’ın Annesi Bakire Aziz Meryem, bu dünyada senin sevgini kazanmış olan Havariler ve Azizlerle birlikte, ebedi hayata kavuşmamızı, sevgili Oğlun Mesih İsa ile seni övmemizi ve sana ebediyen şükretmemizi sağla.

R.R. Her şeye kadir Peder Allah, Kutsal Ruh’un sağladığı birlik içinde, Mesih sayesinde, Mesih içinde ve Mesih’le birlikte, asırlar boyunca sana şan ve övgüler olsun.
C. Amin.

KOMÜNYON

R. Kurtarıcımız Mesih İsa’nın bize öğrettiği duayı iman ve güvenle söyleyelim:

R.C. Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

R. Her kötülükten bizi kurtar, Allah’ım, günlerimizi barış ve huzur içinde geçirmemize yardım et. Merhametinle günahtan bizi kurtar. Sonsuz mutluluğun ümidi içinde yaşayan ve kurtarıcımız Mesih İsa’nın gelişini bekleyen bizleri yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir.
C. Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen senindir.

R. Rabbimiz Mesih İsa, Havarilerine: »Sizleri barış içinde bırakıyorum, size benim huzurumu veriyorum« dedin. Günahlarımıza değil, Kilise’nin imanına bak ve ona isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen, Allah olarak ebediyen varsın ve hükmedersin. C. Amin.

R. Rabbin selameti daima sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.

R. Kardeşlerim, Mesih’in sevgisi içinde birbirimize barış ve huzur dileyelim.

Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın Kurbanı, bize merhamet eyle.
Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın kurbanı, bize merhamet eyle.
Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın kurbanı, bize barış ve huzur bağışla.

R. Ne mutlu Rabbin sofrasına davet edilenlere! İşte Allah’ın Kurbanı dünyayı günahlardan kurtaran budur!
R.C. Rabbim, bana gelmene layık değilim, ancak tek bir söz söyle, ruhum şifa bulacaktır.

Bu sırada imanlılara Efkaristiya Ekmeği dağıtılır. 
Vaftiz olmayanlar Kutsal ekmeği alamaz. 

KOMÜNYON’DAN SONRA DUA

R. Dua edelim. /……../Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

SON TAKDİS

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, sizleri takdis etsin.
C. Amin.
R. Allah’ın sevgisiyle barış içinde gidiniz.
C. Allah’a şükürler olsun!

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.