1. APOSTOLİK BABALAR

GİRİŞ

DİDAKE (Oniki Havarinin Öğretisi) (I. yüzyıl)

Rabbin gününde bir araya gelin.


KLEMENS (ROMA’LI) (†100)

Aziz İreneus’un Kilise’de barışın tahsisine dair mektubu.

Alçakgönüllü, barışsever ve sözlerimden korkandan başka kime bakarım ben?

Yaratılış, Tanrı’nın bilgili bir emelini açıklamaktadır.

Mesih’e layık şekilde yaşamalıyız.

Gökler, Allah’ın şanını anlatıyor, gökkubbe onun ellerinin eserini duyuruyor.

Görkem ümidiyle mücadele etmek.

İyi çalışmalarınızı görsünler ve Babanızı yüceltsinler.

Alçakgönüllü olalım kardeşlerim.

İsa Mesih, sevgimiz uğruna kanını bizler için verdi.

Aziz olsaydık, daha adil bir dünya için çabalardık.

Kardeşçe ilişkinizin hedef olduğu itibarsızlık ortadan kaldırılmalıdır.

Yüreğini sertleştirmektense günahlarını itiraf etmek insan için iyidir.

Yüzünün ışığı bizi aydınlatsın!

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

Birliğin ahengi içinde.

İman ve sevgi yolu ile İsa’yla birleşmek.

Episkopos ile birlik içinde, gerçek Hıristiyan olmak.

Sevgi içinde tek bir dua, tek bir umut.

Mesih’i içimizde taşımak.  

Tek bir episkopos, tek bir Efkaristiya.

Episkoposun görevi.

Cemaatin hayatı.

Yaşamak benim için Mesih demektir.

Yaşıyorum, ama yaşayan ben değilim, Mesih bende yaşıyor.

Ben Tanrı’nın buğday tanesiyim.

Mesih’le birlikte, çarmıha gerildim.

İsa’ya, insan olmuş Tanrı’ya inanmak.

Kibirden kaçınmak ve yüz çevirmek.

İmanda yeniden doğmak.

POLİKARPOS († 155)

Tanrı’ya imanda ve sevgide hizmet etmek.

Hıristiyan ülküsü.

Rahiplere çağrı: Mesih’i örnek edinelim.

Sebata çağrı.

Dünya’ya çağrı.

İzmir Kilisesi’nin Aziz Polikarpos’un Şehitliği Hakkında Mektup.


BARNABA (Barnaba’ya  Atfedilen Mektup) (II. yüzyılın sonu)

Adalet yolunda Rab yanımda oldu.

Bir araya geldiğinizde, herkese yararlı olanı birlikte arayın.

Yüreğimizin konutu Rab için kutsal bir tapınaktır.

Ölüm yolunda ilerleyenlere katılma.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.