Cemaatin hayatı.

Büyü ile ilgili meslekleri dışla, daha doğrusu dinsel öğütlerinle kına. Kızkardeşim kadınlara Rabbi sevmelerini, kocalarına bedenen ve zihnen sadık olmalarını öğütle. Keza kardeşlerime de İsa Mesih adına karılarını sevmelerini söyle, Rabbin Kilise’yi sevdiği gibi. Rabbin tenine hürmeten birisi iffet içinde yaşayabiliyorsa, bunu tevazu içinde yapsın. Bundan gurur duyacak olursa, bu onu mahveder. Kendini episkopostan üstün sayarsa, iffeti kokuşmuşluktur. Evlenecek erkek ve kadınlar bu evliliği episkoposun onayı ile gerçekleştirmeli ki şehvete değil, Rabbe uygun olsun. Her ne yaparsanız Tanrı’nın şan ve şerefine yapın. Siz episkoposunuza bağlı olun ki Tanrı da size bağlı olsun. Bana gelince, ben hayatımı episkoposa tabi olanlara, rahiplere ve diyakoslara adıyorum. Onlarla birlikte tanrısal hayata katılabilmem için dua ediyorum. Birlikte çalışın ve birlikte savaşın, yarışı birlikte götürün. Birlikte acıya katlanın, uyuyun, uyanın, Tanrı’nın kahyaları (episkosposları), muavinleri (rahipler) ve hizmetkarları (diyakoslar) olarak. Kimin emrinde savaşıyorsanız, kimden maaş alıyorsanız, onun hoşuna gidecek şekilde hareket ediniz. Aranızda tek bir kaçak bulunmasın. Vaftiz kalkanınız, iman başlığınız, sevgi süngünüz, sebat zırhınız olsun. Maaşınızdan geri kalan yaptığınız hayırlı işlerdir. Onların sayesinde hak ettiğiniz meblağları alacaksınız. O halde birbirinize karşı sabırlı olun, şefkat gösterin, Tanrı’nın size yaptığı gibi. Sonuna dek sizinle birlikte olmayı ne kadar isterdim!

Bana anlatıldığı kadarıyla, Suriye Antakya’sındaki Kilise dualarınız sayesinde huzur içinde olduğuna göre, ben de Tanrı’ya teslimiyette daha büyük bir güven buluyorum, ancak çektiğim acılarla Tanrı’ya ulaşmam gerekir ki, diriliş şakirdiniz olduğum anlaşılsın. Size çok yakın olan, çok çalışkan ve Tanrı habercisi sayılabilecek bir kimseyi seçmek için bir genel toplantı düzenlemek gerekecek, aziz Polikarpos. Bu kimseyi Suriye’ye gitmekle görevlendir, orada Tanrı şerefine sizin etkin hayırseverliğinizi göstersin. Hıristiyanın kendi üzerinde bir otoritesi yoktur, ama Tanrı’nın emrindedir. İşte Tanrı’nın eseri bu olduğu gibi, böyle hareket ederseniz sizin eseriniz de bu olacaktır. Ben inayete güveniyorum ve Tanrı hizmeti için her iyi eyleme hazır olduğunuza inanıyorum. Hakikatin ateşli savunucusu olduğunuzu bildiğim için birkaç teşvik sözü ile yetindim.

Tanrı iradesine itaat etmek için acilen Troas’tan Neapolis’e gitmek üzere gemiye binmem gerektiğinden tüm Kilise’lere mektup yazamadım. Tanrı’nın düşüncesini bilen sen tüm Doğu Kilise’lerine yaz. Onlar da aynı şeyi yapsın: haberci gönderebilenler göndersin, diğerleri aracılarınla mektup göndersin. Böylece, layık olduğun veçhile, ebediyete kadar varolacak bir eserin şerefine nail olacaksınız. Hepinizin Tanrımız İsa Mesih’te afiyette olmanızı ve onun yardımı ile birlik içinde ve Tanrı’nın episkoposluğu altında kalmanızı dilerim. Rabbimizde hepiniz sağlıcakla kalın!

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt