İmanda yeniden doğmak.

Hoşgörü, munis bir sabır göstererek, Rabbin teni olan inanda, İsa Mesih’in kanı olan sevgide yeni bir varlığa kavuşun, sevgili kardeşlerim. İçinizden kimse komşusuna kin beslemesin. Birkaç kendini bilmez yüzünden, paganların Tanrı cemaatine sövmelerine mahal vermeyin. Gerçekten de Kitap şöyle der: Vay düşüncesizliği nedeniyle ismime sövdürene!

Davut’dan neşet eden, Meryem’in oğlu, gerçekten doğan, yiyip içen, gerçekten çarmıha gerilen, gökyüzünün, yeryüzünün ve öteki dünya yaratıklarının gözü önünde ölen, ancak ölüler arasından gerçekten dirilen İsa Mesih’ten başka şeylerden söz edenlere kulak asmayın. O’nu Peder’i diriltti ve bizi de, İsa Mesih gibi, imanımızın özü, tek gerçek yaşamımız olan İsa Mesih’te diriltecek olan O’dur. Sapkınlığın asalak ve zehirli bitkilerinden sakınınız: onlar ölümcül bir meyve verir ve onu yiyen de derhal ölür. Bu insanlar Pederin diktiği bir ağaç değildir. Eğer böyle olsalardı, Çarmıh ağacının dalları gibi görünürlerdi ve meyveleri daim olurdu. İsa Mesih, cefasında, uzuvları olan sizleri bu Çarmıh sayesinde çağırıyor. Uzuvlar olmadan baş dünyaya gelmez ve birliğin kendisi olan Tanrı bize bu birliği vadediyor.
Benimle burada bulunan, bana bedenen ve ruhen herşeyde destek olan Tanrı Kilise’leri temsilcileri ile birlikte size İzmir’den selam gönderiyorum. Tanrı’ya ulaşmak için dua etmekle beraber, Mesih uğruna her yerde taşıdığım bu zincirlerin suyu hürmetine size yalvarıyorum: dirlikte ve müşterek duada sebat ediniz. Çünkü herbirinizin, özellikle de rahiplerin, İsa Mesih’in Babasına ve Havarilere hürmeten, episkoposunuza destek olması gerekiyor.

Bu mektubumun aleyhinize tanıklık etmemesi için beni hoşgörü ile dinlemenizi diliyorum. Benim için de dua edin. Tanrı merhametinde sevginize ihtiyacım var, elde etmek üzere olduğum mirastan hissemi almaya layık olmam için, bundan uzak tutulmamam için buna ihtiyacım var. İzmirlilerin ve Efeslilerin muhabbeti size selamlıyor. Suriye’deki Kilise’yi dualarınızda anımsayın. O Kilise’ye mensup inananların en sonuncusu olduğum için onun adını taşımaya layık değilim. İsa Mesih’te esen kalın, Episkoposa, Rabbin buyruğu gibi itaat edin, rahiplerin topluluğuna da. Herbiriniz birbirini tüm kalbiyle sevsin!
Ruhum kendini size kurban ediyor, sadece şimdi değil, Tanrı’ya ulaşacağım zaman da. Ben henüz tehlikedeyim, ancak Peder, İsa Mesih’te benim ve sizin duanızı işitmekte kusur etmez. Siz de O’nda kusursuz olun!

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt