İsa’ya, insan olmuş Tanrı’ya inanmak.

İgnatius, diğer adı Theophoros (Tanrı’ya taşıyan)dan, Peder Tanrı ve sevgili Oğlu İsa Mesih’in Kilise’sine; merhametin tüm nimetlerine nail olan, iman ve sevgi dolu, inayetin hiçbir lütfundan mahrum edilmeyen, Tanrı’nın çok sevdiği, azizlik yayan, Küçük Asya’da, İzmir’de yaşayan bu Kilise’ye kusursuz bir bağlılıkla ve Tanrı kelamında tüm mutlulukları diliyorum.

Sizlere böylesine bir bilgelik bağışlayan Tanrı İsa Mesih’e şükürler ediyorum. Gerçekten, siz o denli ergin bir imana ulaştınız ki O’nu artık hiçbir şey yerinden oynatamaz; vücudunuzla ve zihninizle çarmıha gerilmiş Rabbimiz Mesih İsa gibisiniz; Mesih’in kanı sayesinde sevgide yapılanmış olarak, Rabbimizin gerçekten cismen Davut soyundan geldiğinden, Tanrı’nın iradesi ve gücü ile Tanrı Oğlu olduğundan, gerçekten bir bakireden doğduğundan, her türlü adaletin aracılığı ile yerini bulması için Yahya tarafından vaftiz edildiğinden, Pontius Pilatus ve Tetrarka Herodes zamanında gerçekten çarmıha gerildiğinden (yaşamımız, kutsal cefası sayesinde bunun meyvesidir), gelecek çağlara bayrak açmak için Yahudilikten ve paganlıktan gelen inananlarını ve azizlerini Kilise’nin tek gövdesinde birleştirmek üzere dirildiğinden kesinlikle emin olduğunuzu görüyorum. Bu ızdıraplara kurtuluşumuzu sağlamak için, hep bizim için katlandı ve gerçekten cefa çektiği gibi gerçekten de dirildi.

Bana gelince, dirildikten sonra da ten içinde varlığını sürdürdüğüne ve halen de varolduğuna inanıyorum. Petrus’la arkadaşlarının yanına geldiğinde onlara şöyle dedi: “Tutun, dokunun bana ve vücudu olmayan bir hayalet olmadığımı görün”. Şakirtler ona dokundular, bedeni ile ve Ruh’u ile birleşerek inandılar. Bu nedenle de ölüme meydan okudular ve ölümden üstün olduklarını gösterdiler. Ve İsa, dirilişinden sonra, Peder’i ile tek bir Ruh’a dönmüş olmasına karşın, cismani bir varlık gibi onlarla birlikte yiyip içti.
İşte, çağrım budur, sevgili kardeşlerim, ve sizin de aynı şeyi düşündüğünüzü biliyorum.

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt