Mesih’i içimizde taşımak.

Mesih’in merhametine duyarsız olmayalım, çünkü O da bizim gibi davransaydı mahvolurduk. Hıristiyanlığa yaraşır şekilde yaşamayı öğrenmek için onun şakirtleri olalım, çünkü kendine bundan başka bir ad veren Tanrı’ya ait değildir. Bu nedenle eskimiş, ekşimiş, bozuk mayayı atınız, yeni mayaya, yani, İsa Mesih’te tuz olunuz ki, içinizden kimse kokuşmasın, çünkü onun kokusu sizi suçlayacaktır.
İsa Mesih’ten söz etmek, ama Yahudi gibi yaşamakta bir tutarsızlık vardır. Yahudiliğe inanan Hıristiyanlık değildir, aksine Yahudilik Hıristiyanlığa inandı ve Hıristiyanlık Tanrı’ya inananların tümünü birleştirdi.

Bunları sizlere yazmamım nedeni, içinizden bazılarının bu durumda olduğunu öğrenmiş olmam değildir, sevgili kardeşlerim. Ancak, astınız olmakla birlikte sizi uyarmak istiyorum: övüngelik tuzağına düşmeyin. Aksine, Pontius Pilatus devrinde olagelen doğum, cefa ve dirilişin gerçeğinden emin olunuz. Bunlar hakikaten ve hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde umudumuz İsa Mesih tarafından gerçekleştirildi. Hiçbiriniz hiçbir zaman bundan şaşmasın. Ben, buna layık görülürsem, herşeyde sizinle bir olmak isterim. Evet, zincire vurulmuş bulunuyorum, ama yine de özgür olan sizlerden hiçbiriyle kıyaslanamam. Bununla böbürlenmediğinizi biliyorum, çünkü İsa Mesih’i içinizde taşıyorsunuz. Dahası, sizi övdüğüm zaman, yüzünüzün kızardığını biliyorum. Kitabın da dediği gibi: Adil, kendi öz suçlayıcısıdır.

O halde, Rabbin ve Havarilerin öğretilerinde güçlenmeye özen gösterin ki herşeyde başarı sizin olsun, bedenen ve zihnen, imanda ve sevgide, Peder, Oğul Ve Kutsal Ruh’ta, başlangıçta ve bitişte, bu denli saygıdeğer episkoposunuzla, bu denli saygıdeğer ruhbanlarınız ve aziz diyakoslarınızla. Episkoposunuza itaatli olun, birbirinize itaatli olun, İsa Mesih’in İnsan olmasında Peder’e itaattli olduğu gibi, Havarilerin Mesih’e, Peder’e ve Ruh’a itaatli olduğu gibi. Böylece birlik hem tensel, hem tinsel olsun.

Tanrı ile dolup taştığınızı bildiğim için size kısaca hitap ettim. Dualarınızda beni anınız ki Tanrı’ya erişeyim. İsmini taşımaya layık olmadığım Suriye Kilise’sini de dualarınızda anınız, çünkü Tanrı’da buluşan dualarınıza ve muhabbetinize ihtiyacım var. Kilisenizin duaları sayesinde Suriye Kilisesi inayetin nimetine ulaşsın. Size bu mektubu yazdığım İzmir’den Efesliler topluluğunun selamlarını gönderiyorum. Onlar Tanrı’ya şükretmeye geldiler. Sizin gibi onlar da İzmir episkoposu Polikarpos ile birlikte bana destek oldular. Diğer Kiliseler de sizleri İsa Mesih şerefine selamlıyor. Tanrı ile birlik içinde, bizleri yüzüstü bırakmayan Ruh’a, İsa’ya malik olarak esen kalın!

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt