Sevgi içinde tek bir dua, tek bir umut.

Yukarıda sözünü ettiğim şahıslara (episkoposunuz Damas, rahipleriniz Bassus ve Apollonius, diyakos Zotion) tüm cemaatinizi iman içinde kucaklayıp sevdiğime göre, sizden bir ricam var: her ne yaparsanız, tanrısal bir dirlik içinde, Tanrı’nın yerini tutan episkoposun, Havariler meclisinin yerini tutan rahiplerin ve kalbimde çok büyük yer tutan diyakosların idaresinde yapın. Bu diyakoslar, çağlar başlamadan önce Peder’in yanında olan, çağlar bittiğinde kendini belli eden İsa Mesih’e hizmetle görevlendirilmiştir. O halde, hepiniz Tanrı buyruklarına uygun bir yaşam tarzı benimseyin, birbirinize saygı gösterin, hiç kimse benzerine şehvet gözü ile bakmasın, aksine birbirinizi İsa Mesih’te seviniz. Aranızda hiçbir nifak olmasın, episkoposa ve ebedi hayatı yansıtıp öğretmek üzere başınızda bulunanlara itaat ediniz.

Rab, Peder ile Bir’dir. O, Peder dışında, ne kendi öz iradesiyle, ne Havarilerin aracılığı ile, hiçbir şey yapmadı. Siz de aynı şekilde, episkopos ve ruhbanlar dışında hiçbir girişimde bulunmayın. Özel eylemlerinizi makul göstermeye çalışmayın, herşeyin üstünde olan tek bir İsa Mesih. Hepiniz bir arada tek bir Tanrı mabedi oluşturmak için yarışınız, tek bir sunak etrafında, tek Peder’den neşet eden, tek Peder’in yanında olan ve tekrar ona dönen tek İsa Mesih’te.

Yabancı doktrinlerin, faydasız eski masalların sizi yanıltmasına müsaade etmeyin, çünkü hala Yahudi Töresine göre yaşamaya devam edersek, inayete kucak açmadığımızı ikrar etmiş oluruz. Tanrı inayeti esin verdi, inanmıyanları Tanrı’nın tek olduğuna ikna etmeleri için, bu tek Tanrı’nın, sessizlikten çıkan Kelamı, Oğlu İsa Mesih’te zuhur ettiğini, İsa Mesih’in her yerde Onu gönderenin rızasını kazanacak şekilde davrandığını onlara anlatmaları için.

Eski düzen içinde yaşayanlar Sebt günü yerine, varlığı ve ölümü ile hayatımızı yeşerten Rab gününü kutsal sayarak yeni umuda açıldılar. (Bazıları imanımızın temeli olan bu Kurtuluş Sırrını yadsımaktadır. Tek Rabbimiz İsa Mesih’in şakirtleri olarak tanınmak için biz bu hususta diretiyoruz). Kutsal Ruh’un esini ile Onun şakirtleri olan bizzat Peygamberler bile O’nu Rableri olarak beklediklerine göre, biz O olmaksızın nasıl yaşayabiliriz? Bu nedenle Onu hakkaniyet içinde yaşayarak bekleyenleri O ölülerden diriltti.

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt