Yaşıyorum, ama yaşayan ben değilim, Mesih bende yaşıyor.

Siz hiçbir zaman kimseyi kıskanmadınız ve insanları aydınlattınız. Ben ise öğretinizin gücünün daim kalmasını istiyorum. Benim için Tanrı’dan sadece iç ve dış güç dileyin ki sadece söze değil, iradeye de sahip olayım, sadece ismen değil, gerçekten Hıristiyan olayım. Gerçekten Hıristiyan olursam, artık dünya gözü ile görünmez hale geldiğimde, Hıristiyan olarak da tanınırım ve gerçek bir inanan olurum. Kendini açığa vuran hiçbir şey iyi değildir, Tanrı’mız İsa Mesih bile, Peder’in yanına döndükten sonra kendini daha fazla belli ediyor. Dünya Hıristiyanlıktan nefret ettiği zaman da, Hıristiyanlığın bir insan yapıtı olmadığı, tanrısal kudretin yapıtı olduğu belli oluyor.

Bana gelince, ben tüm Kilise’lere hitaben yazılar yazıyorum ve, siz buna mani olmadığınız takdirde, Tanrı için zevkle öleceğimi herkese söylüyorum. Yalvarıyorum size, bana karşı yersiz, yararıma olmayan bir merhamet göstermeyin. Bırakın, Tanrı’ya erişmeye araç olan hayvanların yemi olayım. Ben Tanrı’nın buğdayıyım ve Mesih’in katkısız ekmeği olarak tanımlanmam için hayvanların dişi beni öğütecek.
Aksine hayvanları yüreklendirin ki mezarım olsunlar, vücudumdan hiçbir şey arta kalmasın ve ölümümden sonra kimseye yük olmayayım. O zaman, dünya artık vücudumu bile görmediği zaman, ben İsa Mesih’in gerçek şakirdi olacağım.

Mesih’e benim için dua edin ki hayvanlar beni parçalarken Tanrı’ya sunulan bir kurbana dönüşeyim. Ben size Petrus ve Pavlus gibi emir vermiyorum. Onlar Havari idiler, ben ise bir mahkumum. Onlar özgürdüler, ben ise şimdiye dek bir köle. Ama cefaya katlanırsam İsa Mesih’te azat edileceğim ve O’nda özgür olarak dirileceğim. Şimdilerde zincire vurulmuş olarak hiçbir şeyi özlememeyi öğreniyorum.

Suriye’den Roma’ya hayvanlarla dövüşüyorum, karada ve denizde, gece gündüz, on tane parsa, yani bir asker müfrezesine karşı, zincirlerle bağlı olarak, Onlara iyilik yapıldıkça daha kötü oluyorlar. Onların kötü muameleleri sayesinde giderek daha şakirt olduğumu, şakirt olarak güçlendiğimi hissediyorum, ama bu, adilim anlamına gelmez. Benim için hazır tutulan hayvanlardan faydalanmak istiyorum ve işimi bir an önce bitirmelerini diliyorum. Bu hayvanlar bazılarına dokunmaya bile cesaret etmemişlerdir. Ama beni gecikmeden parçalamaları için ben onları yüreklendireceğim. Razı olmazlarsa da zor kullanacağım. Bağışlayın beni: ben bana gerekeni biliyorum. İşte şimdi bir şakirt olmaya başlıyorum. Görünen veya görünmeyen varlıklardan hiçbiri beni kıskanarak Mesih’e ulaşmama mani olmasın. Ateş işkencesi, çarmıh, hayvanlarla boğuşma, kamçılanma, parçalanma, doğranma, ezilme, şeytan icadı tüm işkenceler üstüme gelsin, yeter ki ben İsa Mesih’e ulaşayım!

İGNATİUS (ANTAKYA’LI) († 110)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt