Yüreğini sertleştirmektense günahlarını itiraf etmek insan için iyidir.

Sevgili kardeşlerim, sevginin ne denli büyük ve şahane olduğunu, kusursuzluğunun gereği ile nasıl ifade edilemediğini görüyorsunuz. Tanrı’nın layık duruma getirmek istediklerinden başka kim sevgide bulunmayı hak etmiştir? Bu yüzden dua edelim ve merhametinden, herhangi bir taraflılık düşüncesinden özgür ve kusursuz olarak sevgide bulunabilmemizi dileyelim. Adem’in tüm kuşakları, bugüne dek geçti; buna karşın Tanrı’nın lütfu ile sevgide kusursuz bulunanlar kalıyorlar, iyilere ayrılmış konutu ediniyorlar ve Mesih’in saltanatı geldiğinde belirlenecekler. Çünkü şöyle yazıldı: Öfkem ve gazabım geçinceye dek, çok kısa bir an için bile, odalarınıza girin. O zaman uygun günü anımsayıp sizi mezarlarınızdan dirilteceğim (bk. Yşa. 26, 20; Hez. 37, 12).

Sevgiden gelen uyum içinde Rabbin emirlerini yerine getirirsek ne mutlu bize, sevgili kardeşlerim, öyle ki sevginin aracılığı ile günahlarımız affedilsin. Çünkü şöyle yazıldı: Ne mutlu onlara ki günahları teslim edilmiş ve suçları affedilmiş. Tanrı’nın suçlu bulmadığı ve ağzında aldatmanın olmadığı insan ne denli mutludur (bk. Mez. 31, 1).

Bu ermişlik beyanatı Tanrı’nın, Rabbimiz İsa Mesih’in aracılığı ile, seçtiklerine aittir. Yüzyıllar boyunca şan O’nun olsun. Amin.
Düşmanın tahrikleri yüzünden işlemiş olduğumuz tüm kötülüklerin affı için yalvaralım. Ayaklanma ve uyuşmazlıkları körükleyenler, umutta bizi birleştireni iyi düşünmelidirler. Çünkü yaşamlarını korku ve sevgi içinde geçirenler, karşısındakilerin acılara katlanmaları yerine bu acıları kendileri çekmeyi yeğlerler. Geleneğimize özgü o güzel ve kutsal uyumu tehlikeye sokmaktansa suçlamanın kendilerine yapılmasını daha çok arzu ederler. Yüreğini sertleştirmektense günahlarını itiraf etmek insan için daha iyidir. Aranızda soylu yürekli, merhametli, sevgi ile dolu olan kim? O halde şöyle desin: benim yüzümden kızgınlıklar, başkaldırmalar, uyumsuzluklar ve ayırımlar olduysa giderim, istediğiniz yere giderim ve topluluğun benden istediği yere giderim, yeter ki Mesih’in sürüsü yasal olarak kurulan cemaatlerle barış içinde yaşasın. Bunu yapan Mesih’te yüce bir şan kazanacaktır ve her insan onu kabul edecektir. “Rabbindir yeryüzü ve içindekiler” (Mez. 24, 1). Tanrısal bir yaşam sürenler böyle yaparlar ve yapacaklardır ve bundan hiç pişman olmayacaklardır.

KLEMENS (ROMA’LI) (†100)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt