Yüzünün ışığı bizi aydınlatsın!

Tanrı’nın sevgili Oğlu İsa Mesih, yaratılan her şeyin başlangıcında olan adı ile uğraş verebilmemiz için, bizleri karanlıklardan ışığa, cehaletten şanlı adının bilgesine çağırdı. O’nun aracılığı ile, dünyanın her yerinde bulunan her şeyin Yaradanı, seçilmişlerinin sayısını aynen tutsun. Tüm yüreğimizle O’na yönelttiğimiz duayı ve yalvarışı dinlesin.

Yüksek göklerde konaklayan seni ve salt seni, en Yüce Olan’ı, tanıyabilmemiz için yüreğimizin gözlerini açtın. Sen kendini beğenmişlerin yüzsüzlüğünü yıkarsın, milletlerin tasarılarını dağıtırsın, alçakgönüllü olanları yüceltip kibirlileri yerle bir edersin, zenginliği ve yoksulluğu verirsin, öldürür ve yaşatırsın, ruhların tek velinimeti ve her bedenin Tanrı’sı olan sen (bk.Yşa. 57, 15; 13, 1; Mez. 32, 10 v.b.). Sen derinlikleri incelersin, insanların eylemlerini bilirsin, tehlikede olanlara yardım edersin, umutsuz olanın kurtuluşusun, her ruhun yaratıcısı ve dikkatli çobanısın. Sen yeryüzündeki milletleri çoğaltırsın ve onların arasında, bizleri eğittiğin, kutsadığın, onurlandırdığın sevgili Oğlun İsa Mesih vasıtasıyle seni sevenleri seçersin.

Sana dua ediyoruz, ey Rab, yardımcımız ve desteğimiz ol. Aramızda zor durumda olanları kurtar, alçakgönüllü olanlara merhamet et, düşenleri kaldır, ihtiyaçta olanlara yardım et, hastaları iyileştir, yollarını şaşıranları halkına geri götür. Aç olanı besle, esirlerimizi özgürlüğe kavuştur, güçsüzleri destekle, yıkılmış olanlara cesaret ver. Tüm milletler bilir ki, sen tek Tanrı’sın, İsa Mesih Oğlun’dur ve bizler “halkın ve sürünün koyunlarıyız” (Mez. 78, 3).

Sen eyleminle dünyanın sonsuz düzenini açıkladın. Sen, ey Rab, dünyayı yarattın ve her kuşağa sadık kalıyorsun. Yargılarında doğrusun, şanında benzersizsin, yaratıcılıkta bilgilisin ve korumada öngörüşlüsün, her gördüğümüz şeyde iyisin ve sana güvenenlere karşı sadıksın, ey iyiliksever ve merhametli Tanrı. Haksızlıklarımızı ve eşitsizliklerimizi, eksikliklerimizi ve dikkatsizliklerimizi affet.
Erkek ve kadın hizmetkarlarının her günahını hesaba katma, gerçeğinin arılığı ile arındır ve bize yol göster ki inanç, adalet ve yüreğin saflığı içinde yürüyelim ve senin için, bize rehberlik edenler için iyi ve kabul edilmiş olanı yapalım.

Ey Rab ve Tanrı’mız, yüzünü üzerimizde aydınlat ki, barış içinde nimetlerinden yararlanabilelim, güçlü elinle korunalım, yüce kolunun gücü sayesinde her günahtan özgür olalım ve haksız yere bizden nefret edenlerden kurtulalım. Bize ve dünyada tüm yaşayanlara uyuşmayı ve barışı ver, inanç ve doğrulukla seni yardıma çağıran atalarımıza verdiğin gibi. Ey Rab, salt sen bize bu ayrıcalıkları ve daha da büyük bağışları verebilirsin. Yüce Kahin ve ruhlarımızın avukatı İsa Mesih adına seni övüp yüceltiriz. O’nun aracılığı ile tüm kuşaklar için şimdi ve yüzyıllar boyunca onur ve şan sana yükselsin. Amin.

KLEMENS (ROMA’LI) (†100)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt