Ey Allah, yargıların ne denli anlaşılmaz ve yolları erişilmez!

Yüksek bir dağın tepesinden aşağıdaki derin ve ölçülmez bir denize bakanların başına gelenler, Rabbin sözlerinin yüksekliğinden, bazı kavramların derinliğine baktığımda benim aklıma da oluyor. Birçok sahil yerlerinde denize bakan tarafta, adeta ikiye ayrılmış ve tepesinden eteklerine kadar aşındırılmış bir dağ görülebilir. En yüksek tarafında denizin derinliklerine bakan bir doruk bulunur. İşte, o başdöndürücü yükseklikten aşağıdaki akıl ermez uçuruma gözlerini dikenin izlenimi, benim Rabbin “Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Allah’ı görecekler” (Mat. 5, 8) diyen gizemli sözünün yüceliğinden gözlerimi aşağılara çevirdiğimde duyduğumun aynısıdır.

Burada Allah yüreklerini arındırmış olanların gözlemine sunulmuştur. Oysa Aziz Yuhanna’nın doğruladığı gibi, “Allah’ı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir” (Yu. 1, 18). Yüce zekası ile Pavlus bunu tasdik edip ekliyor: “Hiçbir insanın görmediği ve göremeye-ceği Allah” (I. Ti. 6, 16). Kendiliğinde zekamızın kavramlarına hiçbir destek ve dayanak sunmayan o düz, aşındırılmış ve sarp kayalık budur işte. Musa da doğrulamalarında ona erişilmez demiştir; öyle ki aklımız tepeye varabilmek ve bir şeye tutunmak için ne denli gayret sarfetse de ulaşamaz. Kayamızı tam kesen bir deyiş vardır: Allah’ın yüzünü göremezsin. Çünkü insan O’nu görüp de yaşayamaz (bak. Çık. 33, 20).
Bu söylevde ele alınan konuların derinliğine eğilen aklımızın geçirdiği başdönmesini şimdi anlayabiliyor musun?
Fakat Allah’ı görmek, sonsuz yaşam anlamındadır. Allah yaşam ise, Allah’ı görmeyen yaşamı görmez.
Ne gibi zorluklarla karşılaşıyor insanların umudu?Boğulmak üzere olan Petrus’a yaptığı gibi, Rab sallanan yürekleri yüceltir ve destekler. Onu sağlam ve dayanıklı bir zeminmiş gibi denizde ayağa dikti.

Bu kurguların uçurumunda sallandığımızda, Kelam’ın eli bize yaklaşırsa, zekamıza konuşursa ve olayların gerçek anlamını bize gösterirse, o zaman endişeden kurtulup, yolunu izleyeceğiz. Yeter ki, yüreğimiz temiz olsun. Nitekim: “Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Allah’ı görecekler” diyor.

GREGORİUS (NİSSA’LI) (331-399)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt