Kendimiz esenlik olup, Mesih’in bu sıfatını açık bir şekilde kendimizde ifade edelim.

“Kendisi esenliğimizdir, iki topluluğu birleştirendir” (Ef. 2, 14). Mesih’in esenlik olduğunu düşünerek, hıristiyan adını layıkı ile taşıdığımızı kanıtlayacağız. Yeter ki, içimizde olan esenliğin vasıtasıyla yaşamımızla Mesih’i ifade edebilelim. Havari’nin dediği gibi (bak. Ef. 2, 16) O, düşmanlığı yıktı. Bu yüzden düşmanlığın içimizde yeniden dirilmesine kesinlikle izin vermemeliyiz. Aksine tümden yıkılmış olduğunu açıkça göstermeliyiz. Kurtuluşumuz için Allah tarafından yok edildikten sonra, düşmanlığı yeniden diriltmeyelim. Ruhlarımızın yok olmaması için kızmayalım ve bize yöneltilen hakaretleri anımsamayalım. Şansımıza ölmüş olanı yeniden yaşama kavuşturmak gafletinde bulunmayalım.

Esenlik olan Mesih’e sahip olduğumuza göre, yaşamımızda onun inancını uygulayabilmek için düşmanlığı öldürelim.
Mesih, kendi içinde iki insanı ayıran duvarı yıktı, tek bir insanı oluşturdu. Salt dıştan bizle mücadele edenlerle değil, içimizde de tartışmalar yaratanlarla barışı yeniden kurdu. Böylece vücut ruha ters gelen ve ruh vücuda uymayan arzular taşımayacaklar; vücudun ihtiyatı Allahsal yasaya bağlı olacaktır. O zaman, yeni ve esenliksever bir insan haline getirilip, iki insandan bir tek oluşturup konutu olacağız.

Esenlik çatışan iki kişi arasındaki uyuşmadır. Doğamızdaki iç savaş artık ortadan kaldırıldığına göre, esenliği içimizde besleyelim ki, o zaman biz kendimiz de esenlik olacağız ve Mesih’in bu adının bizde de gerçek ve doğru olduğunu kanıtlayacağız.
Mesih, her yalandan uzak olan gerçek ışıktır. Yaşamımızın da gerçek ışığın ışınları ile aydınlatılması gerektiğini biz bundan öğrenelim. Adalet güneşinin ışınları, karanlıkların işlerine karşı direnebilmemiz ve gün ışığındaymış gibi özgürce yürüyebilmemiz için parlayan ve bizi aydınlatan erdemlerdir (bak. Rom. 13, 13). Gizli ve karanlık hareketlerden kaçınalım ve her şeyi günışığında yapalım. Böylece biz de ışık olacağız ve ışığın özelliğinden yararlanarak, olumlu yapıtlarımız sayesinde başkalarını aydınlatacağız.
Bizi kutsallaştıran Mesih’tir. Bu yüzden kötü ve kirli düşüncelerden, hareketlerden sakınalım. Bu şekilde hem adına katıldığımızı gerçekten göstereceğiz, hem de kutsallığın gücünü salt sözlerle değil, yaptıklarımızla da kanıtlayacağız.

GREGORİUS (NİSSA’LI) (331-399)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt