Kutsal Üçlü-Birlik’in ışığı varacaktır.

Vaftiz’de Mesih ışık oluyor ve biz de görkemine katılıyoruz; Mesih vaftiz oluyor, O’nunla birlikte şan’a ulaşabilmek için biz de O’nunla sulara dalalım.
Yahya vaftiz ediyor, İsa ona yaklaşıyor. Belki suda vaftiz edildiği kişiyi kutsamak için ve kesinlikle eski insanı tümden suların içine gömmek için. Bizi kutsamadan önce Ürdün nehrini bizim için kutsuyor. Hem ruh hem vücut olduğundan Ruh’ta ve suda kutsuyor.
Vaftizci isteği kabul etmiyor, oysa İsa ısrar ediyor: “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyor” (Mat. 3, 14). Öyle der kandil güneşe, ses Söz’e, dost Damat’a, kadından doğanlar arasında en yüce olanı her yaratığın ilkdoğan olana, annesinin karnında mutlulukla titremiş olan, daha annesinin koynunda gizli iken, tapınmayı almış olana, öncelik eden ve yine öncülük edecek olan ortaya çıkan ve vaktinde yeniden çıkacak olana.
“Vaftizi senden almalıyım ben”, “senin adına” diye de ekliyor. Nitekim, şehitliğin vaftizini alacağını biliyordu. Petrus gibi salt ayakları yıkanmayacaktı.
İsa sulardan çıkıyor ve beraberinde tüm evreni yukarılara taşıyor. Göklerin ayrılıp açıldığını görüyor. O gökler ki, Adem kendi ve tüm soyu için kapatmıştı; o gökler ki, alevli kılıca kapalı olan cennet gibi yasak ve kapalıydı.
Kutsal Ruh Mesih’in tanrısallığını tanıklıyor: simgesel olarak, tümden onunla eşit olanın üzerinde görülüyor. Göklerin derinliklerinden bir ses yükseliyor ve o anda tanıklığı almakta olan O’nun geldiği derinliklerden geliyor.
Kutsal Ruh bir güvercin gibi görünüyor ve böylece tanrısallaşan vücudu, dolayısıyla Tanrı’yı onurlandırıyor. Unutulmasın ki, çok daha önce tufanın bitimini bildiren bir güvercin olmuştu.

Bu yüzden bugün Mesih’in vaftizine saygı gösterelim ve bu bayramı gerektiği gibi kutlayalım.
Tümden arının ve bu arınmayı sürdürün. Tanrı’nın en çok mutlu olduğu şey insanın inancı kabul etmesi ve kurtulmasıdır. Nitekim tüm tanrısal sözler insan için söylenildi ve onun için açınlamanın tüm sözleri tamamlandı.
Her şey sizlerin birer güneş, yani diğer insanlara yaşamsal bir güç, olabilmeniz için yapıldı. O kocaman ışığın karşısında kusursuz ışıklar olun. Doğaüstü görkem ile dolup taşacaksınız. Kutsal Üçlü-Birliğin ışığı size çok berrak ve dolaysız olarak varacaktır. Şimdiye kadar siz o ışığın, Rabimiz İsa Mesih’in aracılığı ile, O’na yüzyıllar boyunca şan ve güç olsun, tek Tanrı’dan gelen salt bir ışınını aldınız. Amin.

GREGORİUS  (NAZİANZ’LI) (329-390)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt