Ruh’un armağanları

Acaba kim, Ruh’a verilen isimleri işitip te düşüncesini yükseklere yöneltmez, tefekkürünü en yüce olana doğru yükseltmez? Çünkü şöyle deniliyor: Allah’ın Ruh’u, Peder’den kaynaklanan gerçek Ruh’u, sarsılmaz Ruh, yöneten Ruh. “Kutsal Ruh” onun asıl ve özel adıdır.
Kutsallığa ihtiyaç duyan bütün varlıklar ona doğru döner; Erdem’e göre yaşayan bütün kimseler, onun soluğu ile serinlemek ve kendi tabiatlarına uygun olan özel amacı aramada yardım görmek için, onu arzularlar.

Kutsallık kaynağı, anlamakla kavranabilir ışık olan O, varlığı ile, gerçeği keşfetmek isteyen her rasyonel güce bir tür aydınlık sağlar.
O, tabiatı itibariyle erişilmezdir, fakat onun iyiliği kavranabilir. O, her şeyi gücü ile doldurur, fakat sadece buna layık olan kimselerle iletişim kurar, ve bunu tek tip bir ölçüde değil, etkisini imanla orantılı olarak göstermek, dağıtmak suretiyle yapar.
Cevheri itibari ile basittir, fakat kendini çeşitli mucizelerle gösterir. Bütünüyle herkeste mevcuttur, fakat bütünüyle her yerdedir. Bölünür, fakat bundan hiç bir zarar görmez. Kendisinin paylaşılmasına izin verir, fakat bütünlüğünü muhafaza eder tıpkı lütfu, tek başına imiş gibi ondan yararlanan kimsede mevcut bulunan, fakat bütün yeryüzü ve denizin üzerinde parıldayan ve havaya karışmış olan bir güneş ışını gibi.

Bu şekilde Ruh, onu alabilen kimselerin her birinde sanki o kimse yalnız başına imiş gibi mevcut bulunup, lütfu tümüyle herkesin üzerine saçar. Buna katılanlar, tabiatlarının imkan verdiği ölçüde ondan yararlanırlar, yoksa onun kendisini verebildiği ölçüde değil. Onun sayesinde yürekler yükselir, zayıflar ellerinden tutularak götürülür, ilerleme gösterenler mükemmel olur. O, kendilerini bütün kirlerden arındırmış olan kimselerin içinde parıldayarak, onları, kendisiyle kurdukları komünyonla tinselleştirir.

Tıpkı temiz ve şeffaf olan nesnelerin, üzerlerine bir ışın düştüğü vakit kendilerinin de ışık saçar hale gelmeleri ve kendilerinden bir başka ışık çıkarmaları gibi, aynı şekilde Ruh’u içlerinde taşıyan canlar, Ruh ile aydınlatılınca, kendileri de tinsel olur ve başkalarına lütfu iletirler.
Geleceğin öngörülmesi, gizemlerin anlaşılması, gizli şeylerin kavranması, tinsel armağanların dağıtılması, semavi vatandaşlık, meleklerle dans, sonsuz sevinç, Allah’ta barınak, Allah’la benzerlik ve arzu edilebilecek olanın en fazlası Allah olmak, bütün bunlar buradan gelmektedir.

BASİLİUS (KAYSERİ’Lİ) (329-379)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt