Açlıktan ölmekte olanı besle, çünkü onu beslemezsen öldürmüş olursun.

Bir araya gelince tek bir vücudu oluşturuyoruz ve birbirimizin uzuvları oluyoruz, çünkü “Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını yıktı” (Ef. 2, 14) yazıldığı gibi, Mesih, merhametin bağı ile bizi birlik ile bağladı. Bu yüzden aynı duyguları paylaşmamız gerekiyor. Bir uzuv acı çekiyorsa tüm uzuvlar acı çeker ve bir uzuv onurlandırılırsa tüm uzuvlar sevinç duyarlar.

“Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı’nın yüceliği için siz de birbirinizi kabul edin” diyor (Rom. 15, 7). Aynı duyguları paylaşmaya çalışırsak ve birbirimizin yükünü kaldırıp “Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret” edersek (Ef. 4, 3) birbirimizi kabul edebileceğiz. Aynı şekilde Tanrı bizi Mesih’te kabul etmiştir. Nitekim: Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlunu verdi (bk. Yu. 3, 16) diyen doğruyu söylemiştir.Mesih herkesin yaşamı uğruna kurban oldu ve hepimiz ölümden yaşama aktarılıp ölümden ve günahtan kurtarıldık.
Tanrı’nın bağlılığını kanıtlamak için Mesih sünnetli olanların vekili olmuştur. Çünkü Tanrı, İbranilerin atalarına oğullarını kutsayacağına ve gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti. Bu yüzden, yaratılan her şeyi yaratıp koruyan ve herkese tanrısal kurtuluşu veren Kelam olan Tanrı, insan oldu ve göründü. Bu dünyaya hizmet görmek için değil, kendi söylediği gibi, hizmet etmek ve herkesin affı için yaşamını vermek uğruna ete bürünüp geldi.İsrail’e verilen sözü yerine getirmek için özel olarak geldiğini vurguladı. Nitekim şöyle dedi: “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” (Mat. 15, 24).

Eksiksiz bir doğrulukla Pavlus Mesih’in atalara verilen sözü tasdik etmek için sünnetlilerin vekili olduğunu söylüyor. Tekdoğan, Tanrı Baba tarafından, putperestlerin affedilip O’nu herkesin yaratıcısı ve çobanı, kurtarıcısı ve affedicisi olarak kutlanması için kurban edilmiştir. En üstün merhamet, böylece herkese, putperestlere bile bahşedildi ve Mesih’te olan bilgeliğin gizemi iyilik amacına ulaştı. Düşmüş olanların yerine dünyanın tümü, Tanrı’nın merhameti ile kurtarıldı.

KİRİLLOS (İSKENDERİYELİ) (380-444)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt