Biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız.

Kurtarıcımızın geliş zamanında eskisinden daha görkemli ve mükemmel, daha şanlı ve kıyaslanmayacak tanrısal bir tapınak göründü. Mesih’in ve İncil’in dini eski yasanın inancına ne denli üstünse, gerçek de gölgenin karşısında ne denli üstün ise yeni tapınak, eskisine kıyasla, bu denli daha soyludur.

Bir şey daha eklenebileceğini düşünüyorum. Tapınak tek idi, Kudüs’te bulunuyordu ve İsrail halkı kurbanlarını orada sunuyordu. Fakat, Kutsal Kitap’ın dediği gibi, “Rab Allah’tır ve bize nur verdi” (Mez. 118, 27) ve buna rağmen Tekdoğumlu bize benzer olunca dünya kutsal binalar ve evrenin Allah’ına tinsel kurbanlar ve tütsüler ile tapan sayısız tapanlarla doldu. Kanımca, Malaki’nin, Allah tarafından, kehanet ettiği budur: ben yüce Kralım, der Rab; ismim milletler arasında büyüktür ve her yerde buhur yakılacak ve tahir takdime arzolunacak (bk. Mal. 1, 11).

Son tapınağın, yani Kilise’nin, şanı daha büyük olacağı bundan belli oluyor. Katkı ve yorgunlukla inşaatına çalışanlara Kurtarıcı tarafından, göksel ödül ve armağan olarak, herkesin huzuru olan Mesih verilecektir. O zaman bizler O’nun aracılığıyla aynı Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabileceğiz (bk. Ef. 2, 18). Kendi de bunu beyan ediyor ve diyor ki: Bu tapınağın yükselmesine yardımcı olacak herkese ödül olarak ruhun huzurunu ve bu yere barışı vereceğim (bk. Hag. 2, 9). Ve ekliyor: “Size kendi esenliğimi veriyorum” (Yu. 14, 27). Bunun, Onu sevenlere, ne gibi bir yarar sunduğunu Aziz Pavlus öğretiyor “her türlü kavrayışı aşan Mesih’in esenliği yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır (bk. Flp. 4, 17) diyerek. Bilgeli Yeşaya da benzer terimlerle dua ediyordu: “Ya Rab, bize selamet vereceksin; çünkü bizim için bütün işlerimizi de sen başardın” (Yşa. 26, 12).Bir kez Mesih’in esinliği ile onurlandırılmış olanlar için ruhlarını kurtarmak ve erdemin istediklerini iyi şekilde başarabilmek için iradelerini yönlendirmek kolaydır.

Bu yüzden yeni tapınağın inşaatına katılan herkese esinlik sözünü verir. Kilise’yi inşaat etmek için uğraşanlar veya Allah ailesinin başına, mistagog, yani kutsal gizemlerin yorumcuları olarak geçenler (bk. Ef. 2, 22) kurtuluşu elde edeceklerinden emindirler. Oysa kutsal tapınak ve Ruh’un aracılığı ile Allah’ın evi için canlı ve tinsel birer kayası olup kendi ruhlarının iyiliğini gerçekleştirenler de öyledirler.

KİRİLLOS (İSKENDERİYELİ) (380-444)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt