En yüce armağan, en güzel gerçek Rabbimizin dostluğuna sahip olmaktır.

Herkes için ölüyorum, diyor Rab, herkesi aracılığımla yeniden yaşatmak için. Etim ile herkesin etini kurtardım. Çünkü ölüm ölümle ölecek ve günaha giren insanın doğası benle birlikte yeniden yükselecektir.Bu yüzden size benzer biri, yani İbrahim’in soyundan bir insan oldum kardeşlerime her açıdan benzer olmak için.Tanrısal tasarıyı iyi anlayan Aziz Pavlus şöyle diyor: “Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı” (İbr. 2, 14). Gerçekten, ölüm gücüne sahip olanı ve onunla birlikte ölümü herhangi başka bir şekilde, yani Mesih’in kurban oluşu haricinde, yokedebilmek olanaksız olurdu. Herkesi kurtarmak için tek bir birey kurban oldu. Çünkü ölüm herkesin üzerinde hüküm sürüyordu.

Kendini Tanrı Baba’ya bizim için lekesiz kutsal ekmek gibi sunan Mesih mezmurda: “Kurban ve takdimeden zevk almazsın; kulaklarımı açtın; yakılan takdime ve suç kurbanı istemezsin. O zaman dedim: İşte geliyorum; kitabın tomarında benim için yazılmıştır; senin iradeni yapmaktan zevk alıyorum, ey Allah’ım” (Mez. 39, 7-9).

Sonra herkes için ve herkesin yüzünden, çarmıha gerildi. Çünkü biz O’nda yaşayalım diye Mesih hepimiz uğruna öldü. Nitekim yaşamın ölüme boyun eğdirmesi veya günaha yenik düşmesi olanaksızdı. Mesih’in, dünyanın yaşamı için, etini sunmuş olduğunu kendi sözlerinden biliyoruz: “Kutsal Baba, onları koru” (Yu. 17, 11); tekrardan: “Onlar için kendimi onların uğruna adıyorum” (Yu. 17, 19). “Adıyorum” diyor, yani hoş kokulu kutsanmış ekmek gibi kendimi adıyor ve sunuyorum. Çünkü yasaya göre, sunakta sunulan kutsanmış oluyordu, kutsal deniliyordu. Mesih böylece, vücudunu herkesin yaşamı için sundu ve bu şekilde yeniden, yaşamı bize açıldı.
Tanrı’nın canlandırıcı Kelamı vücudun içine yerleştirdikten sonra onu iyiliğinde yeniden sağlamlaştırdı. Böylece yaşamı bir kez daha aşıladı. Onunla gizemli bir ilişki kurdu ve bu şekilde kendi yaşamını ona kattı.Bu yüzden Mesih’in vücudu O’nunla birleşenleri canlandırıyor. Daima beraberinde taşıdığı canlandırıcı gücün etkisi ile ölümlü olanlardan ölümü, günahkarlardan günahı kovar.

KİRİLLOS (İSKENDERİYELİ) (380-444)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt