Kirillos (İskenderiye’li), Mısır’lı Rahiplere Mektup.

Meryem Ana’ya gerçekten Tanrı’nın Annesi demeli miyiz diye soran kişiler olmasına şaşıyorum.
Rabbimiz İsa Tanrı ise onu doğuran Bakire Meryem nasıl olur da Tanrı’nın Annesi olmaz? Aynı ifadeyi kullanmamış olsalar da Havarilerin bize ilettikleri inanç budur. Kutsal Kilise Babalarından, özellikle Athanasius’tan aldığımız öğreti bu yöndedir. Kutsal Üçlü-Birlik üstüne yazdığı üçüncü kitapta Bakire Meryem’e sürekli olarak Allah’ın Annesi diyor.

Onun kendi sözlerini aktarmak istiyorum. “Birçok kez belirtmiş olduğumuz gibi, İncil Kurtarıcı konusunda çift iddiada bulunuyor, bir yandan İsa ebedi Tanrı, Oğul, Söz, ve Baba’nın Bilgeliği ve Işıldaması’dır; öte yandan son zamanlarda, esenliğimiz için, Bakire Meryem’den Allah’ın Annesinden beden alarak insan oldu.”
Daha ilerde de şu sözleri ekliyor: “Birçok aziz ve günahtan arınmış insan oldu: Yeremya annesinin karnında kutsallaştırıldı, Vaftizci Yahya, annesinin karnında iken Allah’ın Annesi Meryem’in sesini duyunca sevinçten titredi. İşte saygın, güven telkin edici bir adamın sözleri, bu adam hiçbir zaman Tanrı’nın sözüne ters gelecek hiçbir şey söylememiştir.Zaten, Tanrısal bir şekilde esinlenmiş İncil Tanrı’nın Sözünün insan bedeni, kısacası akıllı bir ruha sahip bir bedenle birleştiğini, aldığını yazıyor. Tanrı’nın Söz’ü İbrahim’in soyunu üzerine aldı, ve kendi vücudunu kadından çıkararak ten ve kanla birleşti, öyle ki o artık sadece Tanrı değil aynı zamanda bu birleşmeyle bizim gibi insan oldu.

Şunu belirtmek gerekir ki, İmmanuel iki ögeden oluşuyor: Tanrılık ve insanlık. Bununla birlikte, bir tek Rab vardır, Mesih İsa, gerçek tek Oğul, hem Tanrı hem insandır; nur sayesinde tanrılaşmış olan insanlar gibi tanrılaşmış bir insan değildir, ama esenliğimiz uğruna insan şeklini alan gerçek Tanrı’dır. Havari Pavlus bize bu konuda şunu söylüyor: Zaman tamamlanınca Tanrı Oğlu’nu gönderdi; bir kadından doğdu, bizleri evlatlık edinmek ve Şeriat Yasasına tabi olanları kurtarmak için Yahudi Şeriat Yasasına tabi oldu.

KİRİLLOS (İSKENDERİYELİ) (380-444)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt