Ruh’un sahiplendiği et kendini unutur, Ruh’un niteliklerine bürünür.

Mesih bu dünyadaki görevini tamamlamıştı, artık bizim için Kelam’ın doğası ile birleşmenin, yani önceki doğal yaşamdan insanın varoluşunu aşan yaşama geçmenin vakti gelmişti. Oysa Kutsal Ruh ile katılım içinde olmasaydık buna erişemezdik.
Ruh’un görevi ve üstümüze gelmenin en uygun vakti Mesih’in göğe çıkmasını izleyen vakitti.

Mesih, vücudu ile müminler arasında halen yaşadığı sürece onlara, kanımca, her türlü iyilik bahşediyordu. Oysa göksel Baba’ya yükselmesi için saptanan an gelince izleyicilerine Ruh yolu ile varolması ve imanla gönüllerimizde yerleşmesi gerekiyordu ki, içimizde iken, güvenle “Abba, Baba” diyebilelim, kolaylıkla her erdemi uygulayabilelim ve her şeye kadir Kutsal Ruh’a sahip olduğumuzdan şeytanın tuzaklarına ve insanların saldırılarına karşı güçlü ve yenilmez olabilelim.Ruh’un içinde bulunanları başka bir doğa ile değiştirdiğini ve yaşamlarında yenilendiğini Eski ve Yeni Antlaşma’dan tanıklıklarla kanıtlamak kolaydır.

Nitekim Saul’e seslenen esinli Samuel der ki: Senin üzerine Rabbin Ruh’u kuvvetle gelecek ve değişip başka bir adam olacaksın (bk. I. Sa. 10, 6). Aziz Pavlus ise: Biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini bir ayna gibi yansıtarak, yücelik üstüne yücelikle, o imge gibi değiştiriliyoruz Rab Ruh’unun eylemine göre, Rab ise Ruh’tur (bk. II. Ko. 3, 17-18).Ruh’un, bir bakıma, içlerinde bulunduğu insanların nasıl başka bir imgeye değiştirdiğini görüyor musun? Gerçekten, rahatlıkla dünyasal şeylere bağlı zevkleri salt göksel olanlara yöneltir ve korkak bir çekingenliği cesaret ve yüce gönülülükle dolu bir tinsel güce dönüştürür.Havariler Kutsal Ruh’la öylesine yatkın ve cesaretlendirilmiş durumdaydılar ki, onlara eziyet edenlerin saldırılarını sınamak yerine Mesih’in sevgisine daha bir güçle sarılırlardı.
Kurtarıcı’nın söylediği doğrudur: Gökyüzüne dönmem sizin için daha iyi olacaktır (bk. Yu. 16, 7). O işte Kutsal Ruh’un ineceği zamandı.

KİRİLLOS (İSKENDERİYELİ) (380-444)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt