Allah’ın hoş gördüğü işleri yapmaya yöneldiğimizde, her gün Kutsal Ruh’ta vaftiz edilmekteyiz.

Baba ve Oğul ile birlikte Allah olan Kutsal Ruh, vaftizde bizi yeniliyor ve kusurlu halimizden bizi ilk güzelliğe götürüyor, lütfu ile dolduruyor. Öyle ki, artık bizde yakışık olmayan hiçbir şeyi kabul edemiyoruz. O bizi günahtan ve ölümden kurtarıyor. Dünyasal, yani tozdan ve topraktan yapılmış olan, bizleri tinsel hale getiriyor. Tanrısal şana katılmaya, Allah Baba’nın oğul ve varisleri olmayı, Oğlu’nun imgesine benzer günün birinde yücelmeye ve O’nunla hüküm sürmeye ayrılmış kardeşleri ve ortak varisleri durumuna geçmeye izin veriyor. Yeryüzünün yerine bize cömertçe gökyüzünü ve cenneti sunuyor. Meleklerden de saygın kılıyor. Vaftiz çeşmesinin tanrısal suları aracılığı ile cehennemin korkunç ve tükenmez alevini söndürüyor.
Nitekim insanlar iki kez doğarlar, ilkin bedensel olarak sonra ise tanrısal Ruh’la. Bu her iki doğumdan kutsal yazarlar çok iyi söz ettiler. Adlarını ve öğretilerini belirteceğim.

Yuhanna der ki: “Ancak kendisini kabul edip, adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular” (Yu. 1, 12-13). Ve der ki, Mesih’e inanmış olanlar Allah’ın, yani Kutsal Ruh’un oğulları olma gücünü aldılar ve böylece Tanrı doğasına katıldılar. Nitekim doğuranın, Allah’ın Kutsal Ruh’u olduğunu kanıtlamak için İsa’nın ağzından ekler: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez”.

Nitekim vaftiz çeşmesi doğurur, yani rahiplerin görevi sayesinde görünür vücudumuzu, görünür şekilde çıkartır. Oysa tinsel alanda vaftiz eden, tümden görünmez olan Kutsal Ruh’tur. O kendiliği içinde vaftiz eder ve meleklerin sayesinde gerek vücudu, gerekse ruhu yeniden diriltir.Vaftizci Yahya da kurtuluş tarihinin belirli bir anında ve “sudan ve Kutsal Ruh’tan” deyimine uygun şekilde: “O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecektir” (Mat. 3, 11) diyor.

Kilden yapılmış bir vazo gibi insan vücudu ilk olarak su ile arınmak gereksinimini duyar. Sonra ise parçalayıp yiyen bir ateş olan tinsel ateşin, yani Allah’ın aracılığı ile sağlamlaştırılır ve kusursuz olur. Sonra ise kusursuzluğunu elde ettiği ve yenilendiği Kutsal Ruh’u kabul etmelidir. Nitekim tinsel ateş sulandırıcı da olabilir ve tinsel su ise ateşi körükleyebilir.

DİDİMOS (İSKENDERİYE’Lİ) (yaklaşık olarak 313-398)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt