O zamanlarda tufanın suları insan ırkını yoketti; şimdi ise vaftiz suyu ölüleri diriltiyor.

Mesih dünyada göründü ve düzensiz dünyaya düzen getirerek onu güzelleştirdi. Dünyanın günahını üstlendi ve dünyanın düşmanını kovdu; su kaynaklarını kutsadı ve insanların ruhlarını aydınlattı. Mucizelere gitgide büyüyen mucizeler kattı.
Bugün toprak ve deniz Kurtarıcının lütfunu aralarında paylaştılar ve tüm dünya mutluluk içindedir. Çünkü yaşadığımız gün bize bir önceki bayramdan daha çok mucizeler gösteriyor. Gerçekten Rabbin geçen Noel Gününün şanında dünya sevinç içindeydi, çünkü Rabbi bir yemlikte taşıyordu. Şimdiki Epifanya gününde deniz sevinçle titriyor, coşuyor. Çünkü Ürdün nehrinin ortasında, azizleştirmenin kutsamalarını almıştır.

Geçmiş kutlamada, kusursuzluğumuzu kanıtlayan küçük bir çocuk gibi bize sunuluyordu. Bugünkü bayramda ise, kusursuz olup kusursuzdan kaynaklananı belirten, onu olgun bir insan olarak görüyoruz. İlkinde kral bedenin kızıllığını giydi, şimdikinde kaynak nehri kuşattı ve sanki örtüyor. O halde haydi! Şaşırtıcı mucizeleri görün; Ürdün nehrinde yıkanan adalet güneşi, sulara dalan ateş ve bir insan tarafından kutsanan Tanrı.

Bugün her yaratık ilahiler okuyup “Rabbin adına gelen kutlu olsun” (Mez. 118, 25-26) diye bağırıyor. Her zamanda gelen, şimdi ilk kez gelmemiştir ki, kutsamış olsun… Ya kimdir bu? Ey ermiş Davut, bunu sen açık açık söyle: “Rab Tanrı’dır ve bizim için parlıyor” (Mez. 118, 27). Bunu salt Peygamber Davut söylemiyor, Havari Pavlus da tanıklığı ile ona katılıyor ve bu sözleri haykırıyor: “Çünkü Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmış-tır” (Tit. 2, 11). Bazılarına değil, “bütün insanlara.” Çünkü bütün insanlara, Yahudilere ve Yunanlılara, vaftizin kurtarıcı lütfunu veriyor, herkese ortak bir kazanç gibi vaftizi sunuyor.

Haydi, şu garip tufana bakın, Nuh’un zamanında gelen tufandan daha büyük ve değerli. O zamanlarda tufanın suları insan ırkını yoketti; şimdi ise vaftiz suyu, vaftiz edilenin gücü sayesinde, ölüleri diriltiyor. O zamanlar gagasında bir zeytin dalını taşıyan güvercin Rab Mesih’in kokusunun güzelliğini gösterdi; şimdi ise Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde inerek, bize karşı merhametle dolup taşan Rabbin kendisini gösteriyor.

PROKLOS (İSTANBUL’LU) (390-466)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt