13. BATI BABALARI A

HİLARİUS (POİTİER’Lİ) (315 -367)

Vaftiz aracılığındaki yeni doğuşla, Kutsal Ruh’un bağışlarını yaşıyor.

Gelin, çocuklar, size Rabden korkmayı öğreteceğim.

Tek bir beden oluşturmak için bizler tek bir Ruh’ta vaftiz olduk.

Öğretinin incelenmesi bizi seni tanımaya ve tadını anlamaya hazırlar.

Tanrı’nın Ruh’u tarafından yönetilmeye razı olanlar, Tanrı’nın oğullarıdır.

Tanrısal doğasından dolayı O, Peder’dedir.

Rab evini inşa eder ve korur.


AMBROSİUS (339-397)


Şükredin ve tüm insanlar için dua edin.

Benim için yaşam Mesih İsa’dır.

İsa ile birlikte ölümden geçtiysek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanırız.

Ne mutlu sana ki, iman ettin.

Hazinen nerede ise kalbin oradadır.

Zaferimiz imanımızdır.

Mesih ile birlikte Tanrı’nın mirasçılarıyız.

Vaftizden önce yer alan merasimlerin anlamı.

Sudan ve Ruh’tan tekrar doğuyoruz.

Ruh olmazsa, su arıtmaz.

Kutsal yağ ile meshetme ve beyaz elbisenin anlamları.

Yeni vaftiz olanlara Efkaristiya’nın sunulması.

Kabul ettiğin gizemi İsa’nın sözü üretir.

Mezmurların şiirsel ve peygambersel gücü.

Mezmur, evrenin övgüsü.

Ağzını Tanrı’nın sözüne aç!

Tanrı bizi yüzünün nuru ile aydınlatsın!

Bir tek aracı, Mesih İsa.

Herkesin Kurtarıcısı.

Babam ve ben geleceğiz ve Onda kalacağız.

Tanrı Krallığına girmek için çok sıkıntıdan geçmek gerek.


Çok kıyım olduğu zaman çok şehit olur.

Azize Agnes övgüsü.

Bakireler Mesih’in gelinidir.


HİYERONİMUS (345-420)

Yoksul olduğunu farkeden, Mesih’e götüren nitelikleri elde etmek için acele eder.

Kutsal Kitap’ı sık sık oku.

Allah merhametli ve şevkatlidir.

Vaftiz aracılığı ile Mesih’le örtündük ve gerçek ışığı görmeye başladık.

LEO MAGNUS († 461)

Kötü davranışlarla böbürlenilebilir ancak  havariler fedakarlık ve alçakgönüllülükle yaşar.

Kaya üzerine inşa edilmiş Kilise.

Sevgili kardeşlerim, şefkatinizden ve dinsel tapınma duygularınızdan memnunum.

Koyunlarımı otlat.

Bizimle kal Rab, çünkü akşam oluyor ve gün bitmek üzeredir.

Ben kapıyım. Tanrı’yı tanımak istiyorsak, bu kapıyı iyice tanımalıyız.

Bedenleri iyileştirmekten başka Rab’de havarilerini eğitiyordu.

Ruh yoksulluğunun sayesinde, inançlıların topluluğunda tek bir ruhu yaratıyor.

Ağlayanlar ve hoşgörü içinde yaşayanlar, sonsuz huzurla sevindirilecekler.

Sevgi emrini yerine getiren, tümden arınmış olur.

İnsan mutludur, çünkü barışa hizmet ederek, Mesih ile birlikte Tanrı’nın varisi oluyor.

Hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek, O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz.

Her Hıristiyan daima yapmak zorunda olduğu şeyi, şimdi daha büyük bir dikkatle yapmalıdır.

Tanrı sevgi ise sevginin sınırı olmamalı.

Tanrısal lütfun gizleri ile eğitilip,tüm insanların inanca çağrının başlangıcını kutlayalım.

Tanrısal doğaya katıldığından, geçmişin günahlarına dönme.

Alçakgönüllülük yüceliği, güçsüzlük güçlülüğü ve ölümcüllük ebediyeti giydirir.

Barışta birleşmiş oğul yüreklerini Peder’e sunsunlar.

Şimdiki gerçekler için doğup gelecekteki gerçekler için sonsuz olanlara bağlanalım.

İsa Mesih ölüp dirilerek, ölümün sürekli yasasını yok etti.

Bir bütünüz, bizden önce bu yolu katedenlerin aracılığı ile Öğretmen’e bağlı bir zincirin halkalarıyız.

Mezarda cansız yatan, üçüncü gün dirilen bize aittir.

Tek kişiliğinde insansal ve tanrısal doğayı birleştirerek…

Günahkar bedene benzer şekilde yapılmış bu yeni insan, günahtan tek kurtulmuş olan O.

Bana “Rab, Rab” diyen değil, Peder’imin isteğini yerine getiren Göklerin Krallığı’na girecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.