Barışta birleşmiş oğul yüreklerini Peder’e sunsunlar.

Tanrı’nın Oğlu, yüceliğine yakışıksız saymadığı çocukluk yaşın ilerlemesi ile insan tam olgunluğunda gelişti. Muhakkak ki, azabın ve dirilişin zaferi gerçekleştikten sonra, bizler için kabullendiği tüm alçalma artık geçmişe ait kalıyor. Buna rağmen bugünkü bayram, Meryem Ana’dan doğmuş olan, İsa’nın kutsal başlangıçlarını bizler için yeniliyor. Secde ederek Kurtarıcımızın doğuşunu kutlarken bizim başlangıcımızı da kutlamaktayız. Mesih’in doğuşu Hıristiyan milletinin doğuşuna işarettir; Baş’ın doğum günü, Bedenin doğum günüdür.
Her ne kadar Kilise’nin tüm oğulları çağrılarını uygun zamanda alıp, zaman içinde dağıtılmış iseler, yine de bir arada vaftiz kaynağından doğdular. Mesih’le birlikte bu doğuşta türediler. Mesih gibi azapta çarmıha çekildiler, dirilişte dirildiler, göğe çıkışlarında Peder’in sağında yerleştirildiler.

Dünyanın herhangi bir yerinde Mesih’te yeniden türetilen her iman sahibi, başlangıçtaki günahla bağlarını kopartır ve ikinci bir doğuşla yeni bir insan olur. Artık beden yoluyla babanın soyuna değil, Tanrı’nın oğulları olabilmemiz için insanoğlu olan Kurtarıcı’nın kuşağına aittir. Doğuşundaki bu alçalma ile bize kadar inmiş olmasaydı, hiç kimse kendi meziyetleri ile ona çıkamazdı.
Alınan bağışın yüceliği, bizden görkemine layık bir saygı gerektiriyor. Havari bize bunu öğretiyor: “Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık” (I. Ko. 2, 12). Layık bir şekilde ona saygı göstermenin tek şekli ondan alınan bağışı ona sunmaktır.Şimdi bu bayramı şereflendirmek için, Tanrı’nın tüm bağışları arasında Rabbin doğuşunda ilk kez meleklerin ilahisi ile beyan edilen barıştan daha uygun ne bulabiriz? Barış Tanrı’nın oğullarını türetir, sevgiyi besler, birliği yaratır. Ermişlerin huzurudur, sonsuzluğun konutudur. Görevi ve özel yararı, kötülük dünyasından ayırdıklarını Tanrı ile birleşmesindedir.

O halde onlar ki, “kandan ya da bedenin isteklerinden, ya da insanın keyfinden değil, Tanrı’dan doğdular” (Yu. 1, 13) barışta birleşmiş oğul yüreklerini Peder’e sunsunlar. Tanrı’nın manevi ailesinin tüm üyeleri, yeni yaratılışın ilki olan, kendi isteğini değil, O’nu gönderenin isteğini yerine getirmeye gelen Mesih’te bir araya gelsinler. Çünkü Peder sonsuz iyiliğinde, karşılıklı geçimsizlikler ve uyuşmasızlıklarla ayrılmış olanları değil, karşılıklı ve kardeşçe birliklerini içtenlikle yaşayan ve sevenleri mirasçıları olarak evlat edindi. Gerçekten, tek bir örneğe göre şekillendirilenler, ortak bir ruha sahip olmalıdırlar. Rabbin Noel’i barışın Noel’idir. Bunu Havari söylüyor: “O, esenliğimizdir, O ki iki topluluğu birleştirdi” (Ef. 2, 14); öyle ki, ister Yahudi ister putperest, “O’nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh’ta Peder’in huzuruna çıkabilelim” (Ef. 2, 18).

LEO MAGNUS († 461)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Şu anda burada değiliz. Ama bize e-posta gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size geri dönüş yaparız.

Not readable? Change text. captcha txt